Lezing Dorine Slaats tijdens de inspiratieavond ‘Het brein van kinderen in het onderwijs’

5 april sprak Dorine Slaats op inspiratieavond voor leerkrachten Dr. Dorine Slaats-Willemse is klinisch neuropsycholoog en hoofd Denkkracht. Hersenen in beweging Ongeveer twaalf procent van de kinderen in Nederland wordt aangemerkt als zorgleerling. Deze kinderen lopen vast in het schoolse leren, in veel gevallen vanwege een psychiatrische aandoening zoals ADHD of autisme. Snelle zorg op maat is belangrijk om te voorkomen dat deze kinderen grote leerachterstanden oplopen, toenemende stemmings- en gedragsproblemen laten zien of zelfs schooluitval vertonen. Welk type diagnostiek is dan nodig? En vooral: welke begeleiding/behandeling moet ingezet worden om dit kind weer goed op de rit te krijgen? In deze lezing krijgt u aan de hand van praktijkvoorbeelden een kijkje in de keuken van de klinische kinderneuropsychologie. Over Dorine Slaats Dorine Slaats werkt sinds 1997 als neuropsycholoog in de kinder- en jeugdpsychiatrie. In 2003 heeft zij haar promotieonderzoek afgerond met een onderwerp op het snijvlak van de psychiatrie en de neuropsychologie. Daarna is ze bij Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie gaan werken als gz-psycholoog (en later klinisch neuropsycholoog) en senior onderzoeker. Dorine is de grondlegger van Denkkracht, centrum voor neuropsychologische expertise. Daarnaast is ze hoofddocent bij de gz-opleiding kind & jeugd van het Radboud Centrum voor Sociale Wetenschappen en lid van de Adviesraad van Balans, de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis https://www.swvdeeem.nl/inspiratieavond-leerkrachten-5-april/