Muziek als intensieve work-out voor het brein!

Met het collegeconcert “Music Meets Art & Science” van het Open Fanfare Orkest onder leiding van Willem van Zee werd de verbinding gelegd tussen muziek, kunst en neuropsychologie. Daar vertelde Denkkracht-collega, neuropsycholoog dr. Anja Vinck, over de invloed van muziek op het brein en gaf ze o.a. antwoord op de volgende vragen: hoe hoort het brein een valse noot en wat gebeurd er met musici als de informatieverwerking verstoord wordt door bijvoorbeeld stress of ziekte? En natuurlijk een belangrijke vraag is de dirigent eigenlijk wel echt nodig om samen muziek te maken? Benieuwd?! Lees meer over dit bijzondere project en de uitkomsten daarvan in de Klankwijzer

muziekanja

 

8 oktober 2019 Inspiratielezing hersenontwikkeling

8 oktober 2019 Inspiratielezing hersenontwikkeling small

Brug tussen zorg en onderwijs: bijeenkomst IB-ers bij Denkkracht!

Dinsdag 16 april j.l vond bij Denkkracht een nascholingsmiddag met de intern begeleiders van de St. Josephscholen Nijmegen plaats. Een middag vol uitwisseling van kennis en kunde. Gesproken is over de neuropsychologische invalshoek die Denkkracht hanteert in de diagnostiek en behandeling van kinderen. Deze benadering sluit volgens de IB-ers goed aan bij hun visie op het onderwijs. Wat juist dít kind, met dít cognitieve profiel, op deze school nodig heeft om binnen zijn eigen vermogens goed te kunnen presteren en goed in zijn vel te zitten, is een puzzel. Een puzzel die vraagt om goede afstemming tussen zorg en onderwijs.

Wij zijn blij dat de IB-ers het initiatief hebben genomen om contact op te nemen met Denkkracht en nauwer willen samenwerken opdat ieder kind in het onderwijs de beste versie van zichzelf wordt! De komende periode worden samen plannen gemaakt om de brug tussen Denkkracht en het onderwijs in regio Nijmegen te verstevigen.

Bijlagen:
Bewaar het bestand 16 april 2019 ppt_Denkkracht.pdfpowerpoint bijeenkomst 16 april 2019[ nascholingsmiddag IB\'ers]

Brein in de groei

Lees het interview met Dorine Slaats, klinisch neuropsycholoog en directeur behandelzaken van Denkkracht in ‘Brein in de groei: over ontwikkeling van het adolescente brein en gedrag’. Dorine vertelt over leerproblemen in de praktijk, het “niet-pluis-gevoel” dat ouders kunnen hebben als het niet lekker loopt met hun kind op school en wat Denkkracht hierin kan betekenen (klik hiervoor op onderstaande link).

Dit boekje is uitgegeven door de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM). In dit boekje wordt door vooraanstaande (neuro)psychologen en hersenwetenschappers op een toegankelijke manier de laatste stand van zaken beschreven over de ontwikkeling van de hersenen van kinderen vanaf de geboorte tot volwassenwording, en hoe dit invloed heeft op hun gedrag.

De missie van BWM is om een breed publiek (ook jongeren in bovenbouw Havo/VWO) te informeren over ontwikkelingen binnen de biologische- en gezondheidswetenschappen.

Klik voor het gehele boekje “Brein in de groei” op deze link https://www.biomaatschappij.nl/product/brein-in-de-groei/

Publicatie uit promotieonderzoek Marleen van Tetering: "Meisjes leren sneller nieuwe dingen dan jongens"

Afgelopen Augustus 2018 is in een aantal (dag)bladen artikelen verschenen over het promotieonderzoek van één van de medewerkers van Denkkracht, Marleen van Tetering. 

Het onderzoek gaat over de verschillen tussen jongens-meisjes in leerprestaties en de invloed van het opleidingsniveau van ouders. 

Door op onderstaande link te klikken kom je bij de respectievelijke artikelen. 

https://www.ad.nl/binnenland/meisjes-leren-sneller-nieuwe-dingen-dan-jongens~ac824651/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01380/full

 

Denkkracht in bijlage van de Volkskrant

Maandag 18 december is in de bijlage ‘Het Brein’ bij de Volkskrant een artikel verschenen waarin o.a. Dorine Slaats en Jan Buitelaar aan het woord komen. ‘Het Brein’ is een onafhankelijke bijlage van Pulse Media Group waarin verschillende specialisten en zorginstellingen publiceren.

In het artikel vertellen Jan Buitelaar (hoogleraar psychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie) en Lydia Krabbendam (hoogleraar onderwijsneuropsychologie) over de ontwikkeling van het brein. Daarnaast vertelt Dorine Slaats (klinisch neuropsycholoog, directeur behandelzaken Denkkracht) over de belangrijke rol van de neuropsychologie voor kinderen met cognitieve- en leerproblemen. “Neuropsychologisch onderzoek is de basis voor verdere ontwikkeling van kinderen met extra begeleidingsbehoefte”.

Bijlagen:
Bewaar het bestand p6_brein.pdfp6_brein.pdf[Denkkracht in bijlage van de Volkskrant]