Nieuws

Publicatie handboek Kinderrevalidatie

14 juni 2021

Onlangs verscheen de herziene versie van het handboek Kinderrevalidatie. Collega dr. Anja Vinck heeft bijdrage geleverd aan de revisie van het hoofdstuk ‘Spina bifida’. Het boek Kinderrevalidatie beschrijft het complexe werkveld van de kinderrevalidatie, waarin men zich ten doel stelt om het functioneren van kinderen en jongeren met beperkingen in mobiliteit en andere domeinen als gevolg van ziekte of aandoening te optimaliseren.

kinderrevalidatie

 

 

Neuropsychologische diagnostiek doet meer recht aan een kind dan een DSM-classificatie

31 mei 2021

Claudia König (klinisch psycholoog en neuropsycholoog) en Hanna Swaab (hoogleraar Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen) stellen dat neuropsychologische diagnostiek verklarend kan zijn en meer zicht geeft op de aard van een ontwikkelingsstoornis dan een DSM-classificatie. 

"Met neuropsychologisch onderzoek breng je de neurocognitieve vaardigheden van een kind in kaart. Denk aan vaardigheden als geheugen, taal, emotie, sociale cognitie en executieve vaardigheden. Op deze manier krijg je een goed beeld van de goed en zwak ontwikkelde vaardigheden van een kind.” Dit is erg relevant voor het afstemmen van verdere begeleiding en behandeling! 

Link naar het artikel: https://pao.nl/artikelen/neuropsychologische-diagnostiek-doet-meer-recht-aan-een-kind-dan-een-dsm-classificatie/

 

 

 

 

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften bouwen meer vriendschappen op in reguliere scholen

05 mei 2021

Voorgaande studies suggereerden dat leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften (SEN) op reguliere scholen minder interacties zouden hebben en minder populair zouden zijn dan leeftijdsgenoten zonder extra ondersteuningsbehoeften. Echter toont nieuw onderzoek, waarin het perspectief van de leerling centraal staat, aan dat de sociale inclusie als sterker wordt ervaren door SEN-leerlingen op reguliere scholen dan SEN-leerlingen op speciale scholen.

Effect van corona op jeugd, gezin en jeugdveld NJi

12 mei 2021

Het Nederlands Jeugdinstituut voerde een overzichtsstudie uit naar 130 Nederlandse wetenschappelijke studies, peilingen, enquêtes en analyses naar de invloed van corona op kinderen en jongeren. Dit om antwoord te geven op de veelgestelde vraag: hoe gaat het nu met de jeugd? Ondanks negatieve gevolgen op de korte termijn kijkt het merendeel van de jeugd positief naar de toekomst. Kinderen, jongeren en jongvolwassenen beseffen dat het om een tijdelijke situatie gaat, blijkt uit het onderzoek.

Het NJi bevestigt in zijn overzichtsstudie 'Effect van corona op jeugd, gezin en jeugdveld' de negatieve gevolgen van de coronapandemie voor het fysieke en mentale welzijn van de jeugd. Tegelijkertijd is nog onduidelijk wat de consequenties zijn op de langere termijn.

Voor publicatie zie: https://www.nji.nl/nl/Kennis/Publicaties/NJi-Publicaties/Effect-van-corona-op-jeugd,-gezin-en-jeugdveld

 

Mensen zijn ingewikkeld

25 januari 2021

Artikel in Trouw over het boek "Mensen zijn ingewikkeld" van Floortje Scheepers, hoogleraar Innovatie in de GGZ aan UMC Utrecht.

https://www.trouw.nl/wetenschap/mensen-zijn-ingewikkeld-dus-stap-af-van-de-labels-in-de-ggz~b22f963a/

© 2021 | Denkkracht
Centrum voor neuropsychologische expertise 
Sitemap pdf Privacyverklaring (417 KB) | Disclaimer


Denkkracht is een initiatief van Karakter