Online congres: Kinderen met bijzondere breinen

Elk kind is anders. En ook elk kinderbrein is anders. Sommige breinen zijn wat sneller, andere wat langzamer. Sommige kinderen raken snel overprikkeld, anderen hebben juist veel prikkels nodig. Sommige kinderen zijn snel boos, anderen kunnen hun gedrag heel goed reguleren. Sommige kinderen hebben moeite met taal, anderen met rekenen. Sommige kinderen zijn hoogbegaafd, andere kinderen hebben beperkingen in hun cognitieve ontwikkeling. Wat weten we over kinderbreinen? En wat betekent dat?

Prikkelverwerking, agressie en gedragscontrole, taalontwikkelingsstoornissen (TOS), licht verstandelijke beperking (LVB) en hoogbegaafdheid: in de derde editie van het congres Kinderen met bijzondere breinen vertellen deskundige sprekers in vijf praktische lezingen wat er op dit moment bekend is over deze thema’s en wat dat betekent. Maar vooral ook hoe we met de verschillen in kinderen én hun breinen kunnen omgaan. Thuis en op school.

Als dagvoorzitter geeft Dorine Slaats-Willemse, klinische neuropsycholoog en directeur behandelzaken bij Denkkracht,  in onderstaand filmpje een inleiding op de verschillende lezingen. 

https://player.vimeo.com/video/475109540

Hersenletsel bij kinderen.

Artikel in de volkskrant over hoe hersenletsel bij kinderen na een val of ongeluk vaak onopgemerkt- en onbehandeld blijft. 

https://www.volkskrant.nl/es-bf74ea22

baby hersenletsel artikel volkskrant

Denkkracht in Corona-tijd

Ook nu, in deze Corona-tijd, houden wij onze kennis op peil met intervisie. Deels live op 1.5 m afstand en deels via Teams.

Onze zorg blijft onverminderd doorgaan!

denkkracht intervisie coronatijd

Congres Psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren

Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van psychodiagnostiek. Tijdens het online-congres ‘Psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren’ wordt er ingegaan op dynamische, adaptieve, dimensionele en integratieve benaderingen waarmee meer recht gedaan kan worden aan het unieke kind met zijn/haar specifieke capaciteiten. Dr. Dorine Slaats-Willemse, directeur behandelzaken Denkkracht, zal hier als dagvoorzitter spreken.

Tijdens het congres gaan deskundige sprekers in op diagnostiek van intelligentie, autisme, ADHD, hoogbegaafdheid, persoonlijkheidsproblematiek, aandacht, informatieverwerking en executieve functies bij kinderen en jongeren. Hoe brengen we deze (cognitieve) functies en beelden in kaart? Wat komt daarbij kijken? En wat kunnen we er vervolgens mee?

In verband met de nog steeds geldende maatregelen wordt het congres online aangeboden: vanaf 04 november zijn de presentaties te volgen waar en wanneer u wilt. Interesse? Ga naar: https://www.11congressen.nl/psychodiagnostiek-2020/

 

Alle hens aan dek!


Het COVID-19 virus zelf is mild voor kinderen, maar de strijd ertegen raakt ze hard. Kinder- en jeugdartsen maakte een analyse van onderzoeksresultaten naar de impact van de pandemie voor kinderen. De maatregelen tegen de eerste golf hadden grote gevolgen voor het welzijn en de gezondheid van kinderen, concluderen ze, op fysiek, cognitief, emotioneel en sociaal vlak.

Er zijn ook positieve geluiden. Zo tonen kinderen ook hun veerkracht, vaart een aantal kinderen wel bij thuisonderwijs en was een deel blij tijdens de lockdown hun ouders vaker te zien. Maar helaas overheerst een negatief beeld. Kijkend naar cognitieve ontwikkelingsaspecten dan blijkt dat door het sluiten van de scholen leerachterstanden zijn ontstaan, met name op de gebieden van taal, rekenen en lezen. Uit een peiling blijkt dat het niveau van 60% van de leerlingen gelijk is gebleven, bij 18% is er een kleine achterstand en 13% is er juist op vooruit gegaan. Leerachterstanden zijn daarnaast afhankelijk van een aantal factoren zoals, materiele beschikbaarheid, begeleiding en digitale mogelijkheden van scholen en de mogelijkheid van ouders om thuis les te geven. Bovendien konden kinderen buiten beeld raken, wat onveiligheid en/of leer- en ontwikkelings-achterstanden heeft opgeleverd en vergroot. De pandemie en de gevolgen daarvan raken kinderen in kwetsbare omstandigheden of met een beperking of aandoening harder dan andere kinderen, concluderen ze in de analyse.

Het is evident dat er sprake is van collateral damage op zowel lichamelijk, cognitief en emotioneel vlak. Een deel hiervan zou bij een tweede golf kunnen worden voorkomen als we daar op acteren; bedenken wat we kunnen doen om onnodige schade bij kinderen te voorkomen, pleitbezorer te zijn voor de belangen van kinderen en de kwetsbare kinderen in beeld te hebben, zodat met specifiek beleid ernstige achterstand of schade bij hen kan worden voorkomen. ‘Het is alle hens aan dek voor een open toekomst voor ieder kind,’ aldus de artsen.

Voor opinieartikel zie:  https://www.dvk-opinie.nl/opinie/oproep-kinder-en-jeugdartsen-alle-hens-aan-dek/

Zie bijlage voor analyse Dokters voor Kinderen 

Bijlagen:
Bewaar het bestand Analyse-gevolgen-COVID-pandemie-op-kinderen-26092020-1.pdfAnalyse gevolgen COVID op gezondheid en welzijn kinderen - Dokters voor Kinderen[De gevolgen op fysieke, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling ]

Cogmed erkend als: effectief volgens eerste aanwijzingen

Denkkracht heeft goede ervaringen met de Cogmed Werkgeheugentraining. Dit is een interventie waarbij door middel van training van het werkgeheugen, de aandacht en concentratie kunnen verbeteren en hyperactiviteit en impulsiviteit kunnen verminderen. Dit blijkt ook uit verscheidene onderzoeken naar de effecten van de training, zie link: ttps://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/Cogmed-RM

Inleiding - congres Kinderen met bijzondere breinen

Het zijn bijzondere tijden in de jeugdzorg en het onderwijs, wat gepaard gaat met veel vragen en onzekerheden. Hoe ga je daar als hulpverlener mee om? Wat zijn tips en handigheidjes om in deze tijd goede zorg te kunnen bieden aan kind en ouders? Hoe zit het met de omzetgarantie in de jeugdzorg na 1 juli? Wat heeft passend onderwijs gebracht voor kinderen met complexe leer- en gedragsproblemen?
Deze vragen bespreekt Dorine Slaats in haar inleiding voor het ONLINE congres “Kinderen met bijzondere breinen.”

Nieuwsgierig? Je kunt het congres tot en met 31 augustus 2020 online volgen.
Link naar filmpje: https://lnkd.in/eR6tz4h

Geluk onder druk?

  De laatste jaren zijn er verschillende en sterke signalen dat het mentaal welbevinden van jongeren onder druk zou staan. Onduidelijk beleef echter hoe groot het probleem is en wat het probleem dan precies is. Het Trimbos Instituut, Stichting Alexander en de Universiteit van Utrecht hebben in samenwerking met UNICEF Nederland onderzoek verricht naar het mentale welzijn van jongeren in Nederland: 'Geluk onder druk?'

Stress wordt door jongeren voornamelijk ervaren vanuit school en huiswerk en in interactie met leeftijdsgenoten. 1 op de 4 ervaart stress door school en huiswerk, 1 op de 3 scholieren ervaart prestatiedruk. Stress lijkt een sterke risicofactor voor minder mentaal welbevinden. Opvallend is dat jongeren in zeer beperkte mate stress ervaren van sociale media. Dit vormt een vorm van sociale steun, wat juist een belangrijke beschermende factor is voor het mentaal welbevinden.  Jongeren geven aan dat sociale steun, persoonlijke ontwikkelingen, leuke dingen doen en vrije tijd belangrijk zijn om goed in je vel te zitten. Echter ervaart 1 op de 10 middelbare scholieren onvoldoende vrije tijd. 

Voor het verhogen van het mentaal welbevinden van jongeren lijkt inzet op het verlagen van de ervaren stress en druk vanuit school en huiswerk belangrijk en is aandacht nodig voor hoe jongeren om kunnen gaan met problemen in de omgang met leeftijdsgenoten en omgeving. 

Voor meer informatie zie bijlagen.

Bijlagen:
Bewaar het bestand geluk onder druk factsheet UNICEF en Trimbos.pdfFactsheet [Factsheet geluk onder druk ]
Bewaar het bestand Rapport_Geluk onder druk_DEF_interactief.pdfOnderzoeksrapport: Geluk onder druk? [Onderzoek naar mentaal welbevinden van jongeren in Nederland]

Kinderen met bijzondere breinen

Elk kind is anders. En ook elk kinderbrein is anders. Sommige breinen zijn wat sneller, andere wat langzamer. Sommige kinderen raken snel overprikkeld, anderen hebben juist veel prikkels nodig. Sommige kinderen zijn snel boos, anderen kunnen hun gedrag heel goed reguleren. Sommige kinderen hebben moeite met taal, anderen met rekenen. Sommige kinderen zijn hoogbegaafd, andere kinderen hebben beperkingen in hun cognitieve ontwikkeling. Wat weten we over kinderbreinen? En wat betekent dat?

Op donderdag 25 juni 2020 is dr. Dorine Slaats-Willemse, directeur behandelzaken Denkkracht, dagvoorzitter bij het congres ‘kinderen met bijzondere breinen’. Prikkelverwerking, agressie en gedragscontrole, taalontwikkelingsstoornissen, licht verstandelijke beperking en hoogbegaafdheid: in deze -wegens succes herhaalde- editie vertellen deskundige sprekers wat er op dit moment bekend is over deze thema’s en wat dat betekent. 

Vanwege de geldende maatregelen in verband met COVID-19 kan het congres niet live plaatsvinden, maar zullen de presentaties vanaf 25 juni als webinars online te volgen zijn.

Aanmelden kan via: https://www.11congressen.nl/bijzondere-breinen-2020/

Muziek als intensieve work-out voor het brein!

Met het collegeconcert “Music Meets Art & Science” van het Open Fanfare Orkest onder leiding van Willem van Zee werd de verbinding gelegd tussen muziek, kunst en neuropsychologie. Daar vertelde Denkkracht-collega, neuropsycholoog dr. Anja Vinck, over de invloed van muziek op het brein en gaf ze o.a. antwoord op de volgende vragen: hoe hoort het brein een valse noot en wat gebeurd er met musici als de informatieverwerking verstoord wordt door bijvoorbeeld stress of ziekte? En natuurlijk een belangrijke vraag is de dirigent eigenlijk wel echt nodig om samen muziek te maken? Benieuwd?! Lees meer over dit bijzondere project en de uitkomsten daarvan in de Klankwijzer

muziekanja

 

8 oktober 2019 Inspiratielezing hersenontwikkeling

8 oktober 2019 Inspiratielezing hersenontwikkeling small

Brug tussen zorg en onderwijs: bijeenkomst IB-ers bij Denkkracht!

Dinsdag 16 april j.l vond bij Denkkracht een nascholingsmiddag met de intern begeleiders van de St. Josephscholen Nijmegen plaats. Een middag vol uitwisseling van kennis en kunde. Gesproken is over de neuropsychologische invalshoek die Denkkracht hanteert in de diagnostiek en behandeling van kinderen. Deze benadering sluit volgens de IB-ers goed aan bij hun visie op het onderwijs. Wat juist dít kind, met dít cognitieve profiel, op deze school nodig heeft om binnen zijn eigen vermogens goed te kunnen presteren en goed in zijn vel te zitten, is een puzzel. Een puzzel die vraagt om goede afstemming tussen zorg en onderwijs.

Wij zijn blij dat de IB-ers het initiatief hebben genomen om contact op te nemen met Denkkracht en nauwer willen samenwerken opdat ieder kind in het onderwijs de beste versie van zichzelf wordt! De komende periode worden samen plannen gemaakt om de brug tussen Denkkracht en het onderwijs in regio Nijmegen te verstevigen.

Bijlagen:
Bewaar het bestand 16 april 2019 ppt_Denkkracht.pdfpowerpoint bijeenkomst 16 april 2019[ nascholingsmiddag IB\'ers]

Brein in de groei

Lees het interview met Dorine Slaats, klinisch neuropsycholoog en directeur behandelzaken van Denkkracht in ‘Brein in de groei: over ontwikkeling van het adolescente brein en gedrag’. Dorine vertelt over leerproblemen in de praktijk, het “niet-pluis-gevoel” dat ouders kunnen hebben als het niet lekker loopt met hun kind op school en wat Denkkracht hierin kan betekenen (klik hiervoor op onderstaande link).

Dit boekje is uitgegeven door de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM). In dit boekje wordt door vooraanstaande (neuro)psychologen en hersenwetenschappers op een toegankelijke manier de laatste stand van zaken beschreven over de ontwikkeling van de hersenen van kinderen vanaf de geboorte tot volwassenwording, en hoe dit invloed heeft op hun gedrag.

De missie van BWM is om een breed publiek (ook jongeren in bovenbouw Havo/VWO) te informeren over ontwikkelingen binnen de biologische- en gezondheidswetenschappen.

Klik voor het gehele boekje “Brein in de groei” op deze link https://www.biomaatschappij.nl/product/brein-in-de-groei/

Publicatie uit promotieonderzoek Marleen van Tetering: "Meisjes leren sneller nieuwe dingen dan jongens"

Afgelopen Augustus 2018 is in een aantal (dag)bladen artikelen verschenen over het promotieonderzoek van één van de medewerkers van Denkkracht, Marleen van Tetering. 

Het onderzoek gaat over de verschillen tussen jongens-meisjes in leerprestaties en de invloed van het opleidingsniveau van ouders. 

Door op onderstaande link te klikken kom je bij de respectievelijke artikelen. 

https://www.ad.nl/binnenland/meisjes-leren-sneller-nieuwe-dingen-dan-jongens~ac824651/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01380/full

 

Denkkracht in bijlage van de Volkskrant

Maandag 18 december is in de bijlage ‘Het Brein’ bij de Volkskrant een artikel verschenen waarin o.a. Dorine Slaats en Jan Buitelaar aan het woord komen. ‘Het Brein’ is een onafhankelijke bijlage van Pulse Media Group waarin verschillende specialisten en zorginstellingen publiceren.

In het artikel vertellen Jan Buitelaar (hoogleraar psychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie) en Lydia Krabbendam (hoogleraar onderwijsneuropsychologie) over de ontwikkeling van het brein. Daarnaast vertelt Dorine Slaats (klinisch neuropsycholoog, directeur behandelzaken Denkkracht) over de belangrijke rol van de neuropsychologie voor kinderen met cognitieve- en leerproblemen. “Neuropsychologisch onderzoek is de basis voor verdere ontwikkeling van kinderen met extra begeleidingsbehoefte”.

Bijlagen:
Bewaar het bestand p6_brein.pdfp6_brein.pdf[Denkkracht in bijlage van de Volkskrant]