Skip to main content

De website van Denkkracht is zorgvuldig samengesteld en de informatie op deze website wordt regelmatig ge-update. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving vooraf worden aangebracht. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Denkkracht besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig danwel gedateerd is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site.

Het copyright van deze website berust bij Denkkracht. Denkkracht is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarna verwezen wordt of andere websites die verwijzen naar deze website. Het is uitsluitend toegestaan informatie van deze website over te nemen mits de bron vermeld wordt. U kunt daarvoor gebruikmaken van URL: www.denkkracht.com