Problemen met leren, concentreren, plannen en organiseren?

Denkkracht helpt!

Heb je problemen met leren, denken en doen als gevolg van een ontwikkelingsstoornis of hersenaandoening? Denkkracht helpt! Denkkracht is het specialistisch centrum voor neuropsychologische expertise.

Een kind kan op achterstand raken als het moeite heeft met leren, concentreren, plannen & organiseren. Dan kan het helpen de neurocognitieve problemen in kaart te brengen om op basis hiervan met een gerichte aanpak de ontwikkeling weer op gang te brengen. 

Denkkracht helpt kinderen en jongeren van 6 tot 23 jaar. Met behulp van testonderzoek brengt Denkkracht het profiel van sterktes en zwaktes in het neurocognitief functioneren in kaart. Dit profiel geeft samen met de gegevens over het (medisch) beeld, de ontwikkeling, schoolprestaties en thuissituatie goed zicht op het functioneren van het kind. Het totaalplaatje helpt de klachten te begrijpen en gerichte behandeling en passend onderwijs in te kunnen zetten. 

Denkkracht heeft specifieke expertise op het gebied van hoge intelligentie. Ook een kind met een zeer hoog IQ kan vastlopen in de ontwikkeling. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een ongelijkmatig opgebouwd neurocognitief profiel, of van een onderliggend ADHD- of autismebeeld dat langere tijd schuil is gegaan achter de hoge intelligentie. 

Neurocognitieve problemen

Neurocognitieve problemen kunnen variëren van een vertraagde ontwikkeling tot ernstige beperkingen in het denken en leren. Dit kan samenhangen met (niet-)aangeboren hersenschade, een aandachtsstoornis of sociaal-emotionele problematiek.

Soms is er sprake van een combinatie van psychiatrische problematiek en een lichamelijke ziekte. Dit kan leiden tot complexe leerproblemen waardoor stagnatie van de ontwikkeling en verlies van plezier in het leren en leven. Bij Denkkracht wordt deze ingewikkelde puzzel gelegd. Wij helpen uw kind weer verder!

Denkkracht blijft vernieuwen

Ieder kind is anders. En de omgeving stelt in elke fase andere eisen aan een kind. Daarom blijven wij innoveren en ontwikkelen, zodat wij ieder kind kunnen blijven helpen, zelf of in samenwerking met onze partners. In de patientenzorg, het wetenschappelijk onderzoek en in onderwijs en opleiding werken wij nauw samen met onderstaande partners. 

Logo van Karakter Kinder en Jeugdpsychiatrie
Logo van het Radboud Universitair Medisch Centrum
Logo van Klimmendaal revalidatiespecialisten

© 2022 | Denkkracht
Centrum voor neuropsychologische expertise 
Sitemap | pdf Privacyverklaring (426 KB) | pdf Privacystatement Sollicitanten (255 KB) | Disclaimer


Denkkracht is een initiatief van Karakter