• Heeft uw kind problemen met leren, concentreren, plannen of met de informatieverwerking?

Over denkkracht

Denkkracht is een initiatief van Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie. Het is opgezet omdat er steeds meer behoefte is aan professioneel advies op het gebied van cognitieve- en leerproblemen bij kinderen en jongeren. Dit vakgebied noemen we neuropsychologie.

Wanneer het neuropsychologisch functioneren vroeg in kaart gebracht wordt, kan er snel en doeltreffend behandeld worden. Hiermee kunnen eventuele leerproblemen bij gestuurd worden. Dat voorkomt grotere problemen in het functioneren en zelfvertrouwen van een kind.

Onze kracht

Onze kracht

U krijgt bij ons de best mogelijke hulp. Wij hebben een groot netwerk van specialisten binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie, neurologie en andere disciplines. Mochten wij u niet kunnen helpen, dan zullen we u doorverwijzen. Dat is onze kracht.
Wetenschappelijk onderbouwd

Wetenschappelijk onderbouwd

Denkkracht is verbonden aan het universitair centrum van Karakter. Hierdoor is patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek met elkaar verweven en versterken deze elkaar. Denkkracht is nauw betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar cognitieve behandelmethoden en nieuwe neuropsychologische testmethoden. Deze samenwerking tussen patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek zorgt voor passende zorg en deskundigheid.
Waarom Denkkracht?

Waarom Denkkracht?

Bij Denkkracht werken specialisten met jarenlange ervaring op gebied van neuropsychologisch onderzoek. Denkkracht levert zorg op maat en heeft geen wachtlijst. Denkkracht is een initiatief van Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie.

Bij Denkkracht werken professionals van verschillende disciplines samen: psychologisch medewerkers, hbo-psychologen, gz-psychologen en klinisch neuropsychologen.

Denkkracht zit voorlopig alleen nog in Nijmegen en Oosterbeek, maar iedereen kan zich aanmelden. Er zijn bovendien al plannen om uit te breiden naar andere locaties in het land.

Verwijzen en vergoeden

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Zodat kinderen en gezinnen snel hulp op maat krijgen en zo mogelijk dicht bij huis. Naast jeugdzorg worden gemeenten ook verantwoordelijk voor de WMO (ondersteuning en zorg aan burgers).

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de volgende jeugdzorgtaken:

 • alle vormen van jeugdhulp: ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen
 • specialistische hulp zoals kinder- en jeugdpsychiatrie ( jeugdggz)
 • hulp aan jongeren met een verstandelijke beperking
 • jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg)
 • de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen
 • de uitvoering van de jeugdreclassering
 • advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wie kan mijn kind verwijzen

Heeft u zorgen over uw kind? Ga dan naar de huisarts. De huisarts of een andere verwijzer kan een doorverwijzing voor uw kind verzorgen.

Wie verwijst mijn kind door naar Denkkracht?

 • huisarts
 • jeugdarts
 • medisch specialist
 • CJG of sociaal wijkteam gemeente

Wie vergoedt de kosten?

Vanaf 2015 vergoedt de gemeente de zorgkosten. De gemeente verleent daarvoor een beschikking.

Wanneer de gemeente een beschikking verleent, worden de kosten van de behandeling in principe vergoed. Om zeker te zijn van uw zaak kan het zinvol zijn contact op te nemen met uw gemeente om navraag te doen. Voor poliklinische behandeling is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Tips

 • Veel gemeenten organiseren speciale bijeenkomsten om u te informeren over de veranderingen in de zorg. Check voor de juiste data de agenda van de gemeentesite.
 • Check de site van uw gemeente voor gedetailleerde informatie over de aanpak van de gemeente.
 • Maakt u zich niet ongerust: de zorg voor uw kind gaat in 2015 door. Wij werken samen met de gemeenten om de zorg en de kwaliteit op goede wijze voortzetten.

Meer informatie

 • http://www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg. Op deze website staat een overzicht van de veranderingen in de zorg en een overzicht van relevante websites.
 • www.hoeverandertmijnzorg.nl. Deze website is gericht op u en uw kind en wat er verandert voor u.
 • De overheid is de campagne gestart ‘Nederland verandert. De zorg verandert mee’. Op TV, dagbladen en huis-aan-huis bladen, is er veel aandacht voor de transitie van de zorg.
 • www.karakter.com/over-karakter/voor-gemeenten. Hier staat informatie over de transitie van de zorg naar de gemeenten en hoe Karakter, en daarmee ook Denkkracht, en de gemeenten samenwerken.

Hoe Denkkracht helpt

Denkkracht helpt
Ieder kind is anders, ieder gezin is anders. Daarom levert Denkkracht uitsluitend zorg op maat. Bovendien willen we snel hulp bieden. De wachtlijsten zijn dus kort. Denkkracht is gevestigd in het gebouw van Karakter Nijmegen, te bereiken via het terrein van het Radboudumc te Nijmegen.