Skip to main content
Denkkracht

Over Denkkracht

Het concept Denkkracht is bedacht door Dorine Slaats-Willemse en vervolgens samen met Marcel Schoot vanaf 2013 uitgewerkt en opgezet. Sinds 2016 is Denkkracht een zelfstandige organisatie en als besloten vennootschap ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Denkkracht is een expertisecentrum dat kinderen en jongeren met neurocognitieve problematiek onderzoekt en behandelt. Hiermee vult ons centrum een lacune in huidig zorgaanbod.

Naast patientenzorg heeft Denkkracht taken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en opleiding. Ons doel is uit te groeien tot een landelijk expertisecentrum kinderneuropsychologie waarin kennis vermeerderd en gedeeld wordt, zodat ieder kind in Nederland toegang heeft tot de beste zorg.

Wij werken nauw samen met ziekenhuizen, revalidatiecentra en jeugdGGZ-instellingen, die naar ons verwijzen voor specialistische neuropsychologische zorg. Denkkracht is onderscheidend vanwege dit specifieke zorgaanbod. Kinderen en jongeren kunnen bij Denkkracht terecht met een zorgvraag op neuropsychologisch vlak, ongeacht de aard van de ziekte of aandoening.

Psychiatrische classificaties zijn niet leidend in de diagnostiek en behandeling bij Denkkracht. Hiermee levert ons centrum een bijdrage aan de veranderingen die in de jeugdzorg worden beoogd: preventie van ernstige psychische stoornissen en doelgerichte, kosten-effectieve zorg. Wij gaan voor een inclusieve samenleving waarin elk kind kan participeren naar vermogen.

 

‘Meer dan 10 jaar geleden droomde ik van een centrum voor neuropsychologische expertise. Wat zou het mooi zijn als we vanuit de relatie tussen hersenen en gedrag de leer- en gedragsproblemen van kinderen beter zouden kunnen verklaren en behandelen'
Dorine Slaats, 2016

Onze kracht

De kracht van Denkkracht is de jarenlange expertise op het vlak van de kinderneuropsychologie. Als expertisecentrum brengt Denkkracht de kinderneuropsychologie naar een hoger niveau door kennis te blijven vergaren en delen, middels bijscholing en samenwerking. Hiermee blijven we vernieuwend en verbetert het zorgaanbod.

U bent bij Denkkracht verzekerd van de best mogelijke hulp. Wij beschikken over een groot netwerk van specialisten in de kinder- en jeugdpsychiatrie, neurologie, revalidatie, kinderpsychologie en andere disciplines.

Is elders een aanvullend of beter passend zorgaanbod? Dan verwijzen we door. Dat is óók onze kracht.

2 Meisje en een jongen op een bankje in het park huiswerk aan het maken

Verschillende discplines werken samen

Bij Denkkracht werken verschillende (neuro) psychologische disciplines zoals BIG-geregistreerde klinisch neuropsychologen en GZ-psychologen, toegepast psychologen en psychologisch medewerkers. Allen met jarenlange ervaring op gebied van neuropsychologische diagnostiek en behandeling. Vanuit deze verschillende disciplines werken wij samen aan een betere zorg voor kinderen en jongeren.

Denkkracht is gevestigd in Nijmegen en biedt zorg aan kinderen en jongeren  uit heel Nederland.

Denkkracht slaat een brug tussen zorg en onderwijs

Op school ontbreekt meestal specifieke neuropsychologische kennis en juiste aanpak van complexere leerlingen. Docenten zijn in eerste instantie opgeleid om les te geven en niet om complexe problematiek in de klas op lossen. Zorgprofessionals zijn opgeleid om hulp te bieden aan zorgleerlingen in het onderwijs.

Kennisdeling, samenwerking en innovatie staan bij Denkkracht centraal. Vanuit de verbinding tussen de GGZ en het Onderwijs levert Denkkracht een belangrijke bijdrage aan de substitutie in de zorg én passend onderwijs.

Huiswerk maken, schrijven in een schrift

Wetenschappelijk onderbouwd

Denkkracht is een initiatief van Karakter, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Op wetenschappelijk gebied is er nauwe samenwerking als het gaat om de ontwikkeling en implementatie van nieuwe neuropsychologische tests en cognitieve behandelmethoden. Hierbij is ook het Radboud UMC betrokken. Door deze samenwerking is het zorgaanbod bij Denkkracht gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.

Vanaf 1 januari 2015 zijn alle gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het is de bedoeling kinderen en gezinnen snel hulp op maat te bieden, zo mogelijk dicht bij huis.

Heeft u zorgen over uw kind? Een doorverwijzing naar Denkkracht kan verzorgd worden door:

  • huisarts
  • jeugdarts
  • medisch specialist
  • CJG of sociaal wijkteam gemeente

De zorg van Denkkracht valt tot 18 jaar onder de Jeugdweg. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor regie, uitvoering en financiering van de onder deze wet vallende zorg.

Meisje en jongen lopen op de campus