Skip to main content

Zelftest

Met deze zelftest worden mogelijke neurocognitieve problemen herkend. Dit zijn problemen in het leren, denken, onthouden, concentreren, en het plannen en organiseren van opdrachten en leerwerk. Deze problemen kunnen leiden tot beperkingen in het dagelijks leven, leerachterstanden en zelfs schooluitval.

Wij hebben 2 zelftesten. Een test voor kinderen tot 12 jaar. En een test voor jongeren vanaf 12 jaar. U kunt de test samen met uw kind of namens uw kind invullen. Jongeren van 12 jaar en ouder zelfstandig deze test doen. Het invullen van de test duurt ongeveer 5 minuten.

De test wordt anoniem ingevuld. U ontvangt de samenvatting op het opgegeven emailadres.

Zelftest < 12 jaar

de zelftest voor kinderen jonger dan 12 jaar

Zelftest >12 jaar

de zelftest voor jongeren van 12 jaar en ouder