• Denkkracht biedt met een specialistisch onderzoek hulp bij neuropsychologische problemen

  Denkkracht biedt met een specialistisch onderzoek hulp bij neuropsychologische problemen

Verwijzers

Denkkracht biedt met specialistisch onderzoek hulp bij neuropsychologische problemen. Neuropsychologische problemen kunnen zichtbaar worden in gedragsproblemen of leermoeilijkheden. Ouders of school signaleren bijvoorbeeld dat het kind niet goed kan concentreren of automatiseren (tafels leren). Dit soort problemen kunnen ervoor zorgen dat het kind vastloopt in het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs bij het maken van huiswerk en werkstukken.

Neuropsychologische- of leerproblemen komen vaak voor bij kinderen met ADHD, autisme of andere psychiatrische stoornissen, maar dit hoeft niet samen te gaan.

Denkkracht is er voor lichte tot ernstige neuropsychologische- of leerproblemen met of zonder psychiatrische stoornissen. Wij richten ons op kinderen en jongeren van 6 tot 23 jaar.

verwijzers01

Neuropsychologische problemen zijn beperkingen in:

 • afleidbaarheid (aandacht, concentratie)
 • onthouden van leerstof, instructies (geheugen)
 • tempo en volgorde van denken en doen (informatieverwerking)
 • flexibel denken, strategieën bedenken (probleemoplossend vermogen)
 • huiswerk plannen, werkstukken maken (planning & organisatie)

 • In een kortdurend traject, bekijken wij de problemen én mogelijkheden van het kind. Dit doen wij in een neuropsychologisch onderzoek met of zonder IQ test. Onderzoeken kunnen bij ons plaatsvinden vanaf een IQ van 50. In een adviesgesprek bespreken we met ouders en kind de resultaten van dit onderzoek.

  Hiervan ontvangen zij ook een verslag. Denkkracht kan op verzoek van ouders (en kind) de resultaten en adviezen met school bespreken in een schooladviesgesprek.

  Het verslag met de bevindingen en het advies sturen we in overleg met ouders ook naar u als verwijzer, zodat u de behandeling verder kunt afstemmen op wat het kind nodig heeft om beter te kunnen functioneren.

 • Verwijzen

  Verwijzen door:

  • huisarts
  • medisch specialist
  • jeugdarts
   • verwijsbrief
  • gemeente
   • verwijsbrief

  Verwijsbrief moet in elk geval de volgende gegevens bevatten:

  • gegevens en evt. eerste diagnose patiënt
  • een gerichte verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ
  • gegevens verwijzer: naam, functie, handtekening e/o praktijkstempel en AGB-code

 • Wij ontvangen graag:

  • een verwijzing van de huisarts (indien van toepassing: van de specialist of de instelling waar uw kind wordt behandeld) naar Denkkracht met de aanmeldingsreden
  • het ingevulde aanmeldingsformulier recente schoolinformatie (Leerlingvolgsysteem met CITO-uitslagen, rapporten, handelingsplannen)
  • verslaglegging van eerdere hulpverlening, zoals van psychologisch onderzoek (indien aanwezig)
  • aanvullende informatie van leerkracht, huiswerkbegeleiding of remedial teacher (indien aanwezig)
  Deze kunt u toevoegen (uploaden) bij de digitale aanmelding.