Skip to main content

Neuropsychologische diagnostiek en behandeling bij hersenaandoeningen

Denkkracht helpt jongeren tussen de 6 en 23 jaar met cognitieve- en leerproblemen als gevolg van hersenaandoeningen of een ontwikkelingsstoornis. Het kan gaan om beperkingen in ondermeer het leren, concentreren, automatiseren, plannen en organiseren.

Er kan sprake  zijn van een hersenaandoening of een psychische stoornis waaronder angst, stemmingsstoornissen, ADHD of autisme. Of het kan gaan om somatische-neurologische aandoeningen zoals cerebrale parese, (niet-aangeboren) hersenletsel, kanker, vroeggeboorte, spierziektes, epilepsie of een metabole stoornis.

Wij helpen kinderen die zijn vastgelopen met specialistische neuropsychologische diagnostiek, advies en behandeling. Onze hulpverlening gebeurt (met toestemming van ouders) in nauwe samenwerking met school en de verwijzer (huisarts, jeugdarts of medisch specialist) van afdelingen kinder(revalidatie)geneeskunde, neurologie, medische psychologie van (academische) ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

Door deze aanpak kunnen wij de best passende hulp op maat bieden, zodat het kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Herkent u problemen met
 • langduriger concentreren,
 • verdelen van aandacht,
 • onthouden van leerstof en instructies,
 • tempo en volgorde van denken en doen,
 • bedenken van strategieën,
 • flexibel denken en schakelen,
 • overzicht over grote, complexe taken,
 • plannen/maken van huiswerk en werkstukken,
 • ruimtelijke oriëntatie,
 • inzicht in situatie en/of opdracht.

(anonieme) Consultatie

Vermoedt u cognitieve problemen of heeft u het gevoel dat de cognitieve- of sociale ontwikkeling van het kind stagneert? Dan is het belangrijk de eventuele problemen vast te stellen en waar mogelijk bij te sturen. Denkkracht is er speciaal voor kind, ouders, verzorgers en docenten.

Neem voor (anonieme) consultatie contact met ons op. U heeft binnen 1 werkdag contact met één van onze professionals.
024 351 22 21

 • De kracht van Denkkracht

  In een kortdurend traject bekijken wij de cognitieve sterktes en zwaktes van het kind. Dit doen wij in een neuropsychologisch onderzoek met of zonder IQ test en eventueel aangevuld met sociaal cognitief onderzoek, taalonderzoek en persoonlijkheidsonderzoek. In een adviesgesprek bespreken we met ouders en kind de resultaten van dit onderzoek.

  Hiervan ontvangen zij ook een verslag. Denkkracht kan op verzoek van ouders (en kind) de resultaten en adviezen met school bespreken in een schooladviesgesprek.

  Het verslag met de bevindingen en het advies sturen we na toestemming van de ouders ook naar u als verwijzer, zodat u de behandeling verder kunt afstemmen op wat het kind nodig heeft om beter te kunnen functioneren.

 • Verwijzen

  Verwijsbrief moet in elk geval de volgende gegevens bevatten:

  • gegevens en evt. eerste diagnose patiënt
  • een gerichte verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ
  • gegevens verwijzer: naam, functie, handtekening e/o praktijkstempel en AGB-code
 • Een kind aanmelden

  Een kind aanmelden doen ouders zelf. Hiervoor zijn onderstaande documenten nodig:

  • een verwijzing van de huisarts of specialist met de aanmeldingsreden
  • het ingevulde aanmeldingsformulier recente schoolinformatie 
  • Eventuele verslaglegging van eerdere hulpverlening, zoals van psychologisch onderzoek
  • Eventueel aanvullende informatie van leerkracht, huiswerkbegeleiding of remedial teacher