Skip to main content

Ziet u complexe leerproblemen bij een kind in uw klas?

Concentratieproblemen en moeite met plannen en structureren van (huis)werk zijn signalen dat een leerling mogelijk een neuropsychologisch probleem heeft. Dit verklaart vaak de problemen met het leren. Het kan zijn dat u als docent handelingsverlegen bent. Dan is Denkkracht er om u te helpen.

Een vroegtijdige en brede benadering

Er zijn leerlingen die slechte resultaten halen omdat ze een leerprobleem hebben. Een of meerdere hersengebieden zijn misschien minder goed ontwikkeld. Het kan voorkomen dat de uitdaging mist bij kinderen die zich juist cognitief snel ontwikkelen. Ook zijn er jongeren die slechte cijfers halen door sociale problemen, bijvoorbeeld als ze worden gepest. Deze problemen zijn nog te beïnvloeden. Daarom is het belangrijk te kijken naar de neurocognitieve ontwikkeling, maar ook naar aspecten zoals zelfbeeld, faalangst, motivatie en emotieregulatie. Het is belangrijk problemen zo snel mogelijk vast te stellen. Denkkracht is er speciaal voor kind, ouders, verzorgers en docenten. Denkkracht helpt.

Leerlinge op de schoolgang

Leerproblemen komen vaker voor bij kinderen met:

  • een ontwikkelingsachterstand
  • een hersenbeschadiging of een ziekte
  • ADHD, autisme of een andere psychiatrische stoornis
  • Nederlands als 2e taal
  • een trauma of andere extreme life events
Anonieme consultatie

Neem voor (anonieme) consultatie contact met ons op. Bespreek uw zorgen over de leerling met een van onze professionals. U heeft meestal binnen 1 werkdag contact.
024 351 22 21

 • Hoe helpt Denkkracht?

  In een kortlopend traject onderzoeken we de mogelijkheden van de leerling. We testen informatieverwerking, intelligentie, aandacht, geheugen, inzicht en planningsvaardigheden. 

  Na het onderzoek ontvangen de ouders het rapport met de resultaten, conclusies en een advies dat we samen met hen bespreken. In dat advies staat ook of een vervolgtraject nodig is. Wanneer ouders ons toestemming geven, delen we het advies bij voorkeur ook met de school. Goede samenwerking met de school staat garant voor betere resultaten. 

 • De kracht van Denkkracht

  Voor een docent is het niet gemakkelijk een kind met leer- of neuropsychologisch problemen te begeleiden. Op zowel pedagogisch als op didactisch vlak wordt van een docent veel gevraagd.

  Professionals van Denkkracht onderzoeken de oorzaak van die problemen en adviseren kind, ouders en -na goedkeuring van de ouders - ook de school. Zo zorgen we samen dat uw leerling weer passend verder kan ontwikkelen.

  Signaleert u een leerprobleem?

  Neem contact op met Denkkracht wanneer u een leerprobleem vermoedt. U kunt de signalen bespreken met een ervaren klinisch neuropsycholoog of GZ-psycholoog. Overleg samen of een onderzoek bij Denkkracht wenselijk is. Zo ja, adviseer dan de ouders hun kind aan te melden bij Denkkracht.

  Voor (anonieme) consultatie neemt u contact op met ons secretariaat. U heeft dan meestal binnen 1 werkdag contact met één van onze professionals.
  024 351 22 21

 • Een kind aanmelden

  Ouders melden hun kind zelf aan met een verwijzing van huisarts of specialist en recente schoolresultaten, zoals:

  • Resultaten van school en opleiding, 
  • aanvullende informatie van de docent, huiswerkbegeleider of remedial teacher.
  Zo gaan we samen aan de slag

  Dit mag u van Denkkracht verwachten nadat ouders via huisarts of specialist het kind hebben aangemeld:

  • Intakegesprek met ouder(s/verzorger(s)) en kind.
  • Neuropsychologisch onderzoek (met of zonder IQ test).
  • Adviesgesprek met ouder(s)/verzorger(s) en kind.
  • Kortdurende behandeling.