Waarom Denkkracht

Dr. Dorine Slaats, neuropsycholoog en initiatiefneemster Denkkracht

dk passend ow transitie‘De ontwikkelingen in de zorg en het onderwijs vroegen om innovatie in de jeugd GGZ. Doelgerichte, kosten-effectieve zorg en passend onderwijs voor ieder kind: ik was en ben ervan overtuigd dat Denkkracht met haar aanpak vanuit de neuropsychologie dit kan bieden.

Vanuit deze overtuiging heb ik met bedrijfsvoerder Marcel Schoot en de steun van de Raad van Bestuur van Karakter Denkkracht mogen oprichten; een centrum waarin kinderen en jongeren deskundig neuropsychologisch worden onderzocht en behandeld, op basis van de laatste kennis en wetenschap. De basis voor dit expertisecentrum én een landelijk platform dat de kinderneuropsychologie naar een hoog niveau kan brengen, ligt bij Karakter.

Ik ben trots op ons team met enthousiaste, gedreven en zeer kundige collega’s die al meer dan 10 jaar vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie bouwen aan de ontwikkeling van de kinderneuropsychologie.
Mijn droom is om Denkkracht uit te laten uitgroeien tot een allround landelijk expertisecentrum waarin kinderen- en jongeren snel, gericht en deskundig geholpen worden.’

Kind raakt op achterstand

De meeste kinderen en jongeren doorlopen het leerproces op school moeiteloos. Het aantal dat dat niet doet stijgt jaarlijks. Een kind dat problemen heeft met leren, concentreren, automatiseren, huiswerk plannen of het verwerken van informatie, raakt op school al snel op achterstand. Dat kan leiden tot depressiviteit, gedrags- en emotionele problemen, schoolverzuim en zelfs schooluitval. Als ouder voel je je machteloos. Je ziet dat het niet goed gaat met je kind, maar je weet niet hoe dat komt.

Denkkracht werkt met wetenschappelijk onderbouwde methoden. Dit geeft vertrouwen en rust bij alle betrokkenen rondom het kind. Denkkracht geeft zowel de ouder, het kind of de jongere en de docent inzicht, handvatten en tips om vaardigheden van het kind te versterken en beperkingen te compenseren.

Denkkracht slaat een brug tussen zorg en onderwijs

Op school ontbreekt meestal specifieke neuropsychologische kennis en juiste aanpak van complexere leerlingen. Docenten zijn in eerste instantie opgeleid om les te geven en niet om complexe problematiek in de klas op lossen. Zorgprofessionals zijn opgeleid om hulp te bieden aan zorgleerlingen in het onderwijs.

Kennisdeling, samenwerking en innovatie staan bij Denkkracht centraal. Vanuit de verbinding tussen de GGZ en het Onderwijs levert Denkkracht een belangrijke bijdrage aan de substitutie in de zorg én passend onderwijs.