Skip to main content

Nieuwe interventie PLONS!

Plons staat voor Preventieve Leerling-Ondersteuning op basis van Neuropsychologisch Specialisme. Deze interventie beoogt jonge leerlingen basale werkhoudingsvaardigheden aan te leren als uitgangspunt voor een goede zelfregulatie in de klas.

Plons is ontwikkeld door Denkkracht in samenwerking met onderwijsprofessionals van SWV Stromenland; basisschool de Akker in Nijmegen en basisschool de Ruyter in Weurt.

Interventie Plons is voor leerlingen in groep 3 en 4 en helpt bij:

  • het ontwikkelen van de zelfregulatie door een oefenprogramma voor de leerling,
  • het realiseren van een passende afstemming van de groepsleerkracht op het zelfregulatieniveau van de leerling.
  • het creëren van een positieve samenwerking tussen leerling, ouders en school.

Vanuit wetenschappelijk onderzoek en onze klinische ervaring weten wij dat zwakke zelfregulatievaardigheden grote nadelige gevolgen kunnen hebben voor de leerprestaties en het functioneren in de maatschappij. Om zelfregulatieproblemen in een vroege fase en laagdrempelig aan te pakken, bieden wij Plons  kosteloos aan voor gebruik in het regulier basisonderwijs vanuit preventie-doeleinden.

Plons kunt u gratis downloaden van de Denkkracht website. Voordat u kunt starten met downloaden, vragen we u om uw contactgegevens achter te laten. Dit doen wij omdat we na verloop van tijd graag contact met u opnemen om uw ervaringen met Plons te horen. Op die manier kunnen we samen Plons verbeteren en  door-ontwikkelen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor het vragen naar feedback ten aanzien van interventie Plons.

Download Module Plons