Karakter nam initiatief

In 2014 heeft de Raad van bestuur van Karakter opdracht gegeven een expertise centrum voor neuropsychologie op te zetten. Dit centrum is onder de naam Denkkracht ontwikkeld.

Dit initiatief sluit aan op de veranderingen in de jeugdzorg. De veranderingen moeten ervoor zorgen dat minder kinderen in de gespecialiseerde jeugdzorg terecht komen. Denkkracht levert vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid een bijdrage aan deze veranderingen.

Sinds 2016 is Denkkracht een zelfstandige organisatie en als besloten vennootschap ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.