Skip to main content
Nieuws

Nieuwe pilot: Project Schoolslag ter preventie van ontwikkelingsproblematiek

29 oktober 2021
Auteur: denkkracht

In preventieproject Schoolslag ontwikkelen wij, in samenwerking met basisscholen, een Richtlijn om beginnende werkhoudingsproblemen in groep 3 te signaleren en aan te pakken. De Richtlijn is bedoeld voor leerkrachten en intern begeleiders, om hen handvatten te geven voor een gerichte aanpak van werkhoudingsproblemen. Werkhoudingsproblemen bij jonge kinderen - zoals zwaktes in de concentratie, planningsvaardigheden en het overzicht - zijn vaak voorlopers van leerachterstanden en psychiatrische problematiek. Vroegtijdige signalering en een gerichte aanpak in de klas kan het ontstaan van leerachterstanden, psychiatrische problemen én schooluitval mogelijk voorkomen. Daarom ontwikkelen wij met kennis uit de neurowetenschappen een Richtlijn inclusief neuropsychologische interventie die binnen de school wordt uitgevoerd. Binnenkort starten we met een nieuwe Pilot! 

Schoolslag.png

Overige artikelen