Skip to main content
Nieuws

Neuropsychologische diagnostiek doet meer recht aan een kind dan een DSM-classificatie

31 mei 2021
Auteur: denkkracht

Claudia König (klinisch psycholoog en neuropsycholoog) en Hanna Swaab (hoogleraar Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen) stellen dat neuropsychologische diagnostiek verklarend kan zijn en meer zicht geeft op de aard van een ontwikkelingsstoornis dan een DSM-classificatie. 

"Met neuropsychologisch onderzoek breng je de neurocognitieve vaardigheden van een kind in kaart. Denk aan vaardigheden als geheugen, taal, emotie, sociale cognitie en executieve vaardigheden. Op deze manier krijg je een goed beeld van de goed en zwak ontwikkelde vaardigheden van een kind.” Dit is erg relevant voor het afstemmen van verdere begeleiding en behandeling! 

Link naar het artikel: https://pao.nl/artikelen/neuropsychologische-diagnostiek-doet-meer-recht-aan-een-kind-dan-een-dsm-classificatie/

 

 

 

 

Overige artikelen