Skip to main content
Nieuws

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften bouwen meer vriendschappen op in reguliere scholen

05 mei 2021
Auteur: denkkracht

Voorgaande studies suggereerden dat leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften (SEN) op reguliere scholen minder interacties zouden hebben en minder populair zouden zijn dan leeftijdsgenoten zonder extra ondersteuningsbehoeften. Echter toont nieuw onderzoek, waarin het perspectief van de leerling centraal staat, aan dat de sociale inclusie als sterker wordt ervaren door SEN-leerlingen op reguliere scholen dan SEN-leerlingen op speciale scholen.

53% van de ouders met SEN-leerlingen op speciale scholen dacht dat hun kind op school minder eenzaam was dan thuis. Bij de kinderen op reguliere scholen dacht 69% van de ouders dat ze op school minder eenzaam waren dan thuis. Kinderen op reguliere scholen hadden ook vaak veel meer vrienden op school: op speciale scholen had 45% van de kinderen meer dan één vriend(in), en op reguliere scholen was dit 65%. En, er was ook een veel grotere kans dat deze vrienden in dezelfde buurt woonden: 45,7% tegenover 14,7%.

In 2014 werd in Nederland de Wet Passend Onderwijs geïntroduceerd. Maar volgens onderzoeken is de opname van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in het regulier onderwijs niet significant toegenomen. Vyrastekova: ‘Ouders, scholen en organisaties hebben wellicht twijfels over de stappen richting inclusie, omdat uit onderzoek is gebleken dat dit niet goed is voor de leerlingen. Daarentegen tonen deze nieuwe publicatie en anderen, aan dat inclusie veel grotere voordelen heeft dan vaak wordt aangenomen - zowel voor SEN-leerlingen als andere leerlingen’.

Gehele artikel gedragseconoom Jana Vyrastekova in PLOS ONE: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0250070

https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/management/2021/leerlingen-extra-ondersteuningsbehoeften-bouwen/

 

 

Overige artikelen