Skip to main content
Nieuws

Geluk onder druk?

24 juni 2020
Auteur: denkkracht

De laatste jaren zijn er verschillende en sterke signalen dat het mentaal welbevinden van jongeren onder druk zou staan. Onduidelijk beleef echter hoe groot het probleem is en wat het probleem dan precies is. Het Trimbos Instituut, Stichting Alexander en de Universiteit van Utrecht hebben in samenwerking met UNICEF Nederland onderzoek verricht naar het mentale welzijn van jongeren in Nederland: 'Geluk onder druk?'

 

Stress wordt door jongeren voornamelijk ervaren vanuit school en huiswerk en in interactie met leeftijdsgenoten. 1 op de 4 ervaart stress door school en huiswerk, 1 op de 3 scholieren ervaart prestatiedruk. Stress lijkt een sterke risicofactor voor minder mentaal welbevinden. Opvallend is dat jongeren in zeer beperkte mate stress ervaren van sociale media. Dit vormt een vorm van sociale steun, wat juist een belangrijke beschermende factor is voor het mentaal welbevinden. Jongeren geven aan dat sociale steun, persoonlijke ontwikkelingen, leuke dingen doen en vrije tijd belangrijk zijn om goed in je vel te zitten. Echter ervaart 1 op de 10 middelbare scholieren onvoldoende vrije tijd.

Voor het verhogen van het mentaal welbevinden van jongeren lijkt inzet op het verlagen van de ervaren stress en druk vanuit school en huiswerk belangrijk en is aandacht nodig voor hoe jongeren om kunnen gaan met problemen in de omgang met leeftijdsgenoten en omgeving.

Voor meer informatie zie bijlagen.

pdf Rapport Geluk onder druk DEF interactief (5.44 MB)

pdf Geluk onder druk factsheet UNICEF en Trimbos (386 KB)

Overige artikelen