Skip to main content
Nieuws

Effect van corona op jeugd, gezin en jeugdveld NJi

12 mei 2021
Auteur: denkkracht

Het Nederlands Jeugdinstituut voerde een overzichtsstudie uit naar 130 Nederlandse wetenschappelijke studies, peilingen, enquêtes en analyses naar de invloed van corona op kinderen en jongeren. Dit om antwoord te geven op de veelgestelde vraag: hoe gaat het nu met de jeugd? Ondanks negatieve gevolgen op de korte termijn kijkt het merendeel van de jeugd positief naar de toekomst. Kinderen, jongeren en jongvolwassenen beseffen dat het om een tijdelijke situatie gaat, blijkt uit het onderzoek.

Het NJi bevestigt in zijn overzichtsstudie 'Effect van corona op jeugd, gezin en jeugdveld' de negatieve gevolgen van de coronapandemie voor het fysieke en mentale welzijn van de jeugd. Tegelijkertijd is nog onduidelijk wat de consequenties zijn op de langere termijn.

Voor publicatie zie: https://www.nji.nl/nl/Kennis/Publicaties/NJi-Publicaties/Effect-van-corona-op-jeugd,-gezin-en-jeugdveld

 

Overige artikelen