Skip to main content
Nieuws

Dorine Slaats-Willemse is per 1 april 2022 benoemd tot bijzonder hoogleraar psychologie aan de Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam

01 april 2022
Auteur: denkkracht

stichting_wkk.png        denkracht.pngkarakter.png


Amsterdam, 01-04-2022                                                                                                                                         droine

Dr. Dorine Slaats-Willemse is per 1 april 2022 benoemd tot bijzonder hoogleraar psychologie aan de Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

De bijzondere leerstoel is ingesteld door de Stichting Wetenschapsbevordering Klinisch psycholoog en Klinisch neuropsycholoog (Stichting WKK) in samenspraak met de twee beroepsverenigingen voor klinisch (neuro)psychologen, het NIP en de NVGzP. Nauw betrokken bij de totstandkoming van de leerstoel en uitvoering van de leeropdracht zijn Denkkracht, centrum voor neuropsychologische expertise, en Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie.

De titel van de bijzondere leerstoel is “klinische kinderneuropsychologie in het bijzonder ten behoeve van de wetenschappelijke ontwikkeling van de specialistische klinisch psychologische en klinisch neuropsychologische beroepsbeoefening.”

Dorine Slaats voelt zich zeer vereerd dat ze deze leerstoel mag bekleden: “Ik zie ernaar uit de verbinding te verstevigen tussen de wetenschap en klinische praktijk in het psychologisch werkveld en in het bijzonder in de klinische kinderneuropsychologie. Samen met collega’s wil ik mij inspannen om de zorg voor patiënten met complexe ontwikkelingsstoornissen -van jong tot oud- te verbeteren, de mentale gezondheid te bevorderen (preventie) en jeugdzorg en onderwijs beter met elkaar te verbinden.”


Over Dorine Slaats-Willemse

Prof. dr. Dorine Slaats-Willemse is klinisch neuropsycholoog, directeur behandelzaken van Denkkracht, en senior onderzoeker en praktijkopleider voor de specialistische psychologenopleidingen bij Karakter en Denkkracht. Zij is gespecialiseerd in de neuropsychologische diagnostiek en behandeling van kinderen met complexe ontwikkelingsstoornissen op het snijvlak van psychiatrie, neurologie en kindergeneeskunde. Haar specifieke interesse en focus in het wetenschappelijk onderzoek liggen op het gebied van aandacht- en executieve functies, ook in relatie tot preventie van schooluitval.

Over Stichting WKK

Stichting WKK heeft als doel de wetenschappelijkheid van de twee specialismen Klinisch psycholoog en Klinisch neuropsycholoog te bevorderen. Het organiseert congressen en beheert een Wetenschapsfonds waaruit diverse wetenschappelijke activiteiten worden bekostigd, waaronder deze bijzondere leerstoel.

De leerstoel staat onder toezicht van een College van Curatoren, bestaande uit prof. dr. A. van Straten (VU), prof. dr. L. Krabbendam (VU) en prof. dr. A de Keijser (stichting WKK).

Voor meer informatie

www.stichtingwkk.nl

www.vu.nl

www.karakter.com

www.denkkracht.com

Overige artikelen