Skip to main content
Nieuws

Conferentie: Impactvol werken aan preventie en mentale veerkracht

02 december 2022
Auteur: denkkracht

Denkkracht @ Conferentie: Impactvol werken aan preventie en mentale veerkracht

Minder kinderen en jongeren die jeugdhulp nodig hebben: het lijkt een utopie in de realiteit van een almaar toenemende vraag. Hoe is deze beweging te keren? Een sociaal culturele verandering is noodzakelijk waarbij preventie en normalisatie essentieel zijn. Tijdens de conferentie op 13 januari 2023, georganiseerd door Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie, staat kennisdeling, verbinding en integratie tussen de sociaalmaatschappelijke velden centraal en worden er praktische handvatten aangereikt voor onderwijs, jeugdhulp en gemeenten. 

De ochtend van deze conferentie staat in het teken van nieuwe ontwikkelingen en kennis op het gebied van mentale veerkracht en preventie. Het middagprogramma bestaat uit praktijkgerichte deelsessies. Namens Denkkracht spreken Dorith Merkx en Dorine Slaats-Willemse over  'De inclusieve leeromgeving: een visie en aanpak vanuit de neuropsychologie':

Om tot inclusiever onderwijs te komen, liggen er kansen in het tijdig signaleren en interveniëren in de klas. Dit zou plaats moeten vinden vóórdat leerlingen zichtbare leerachterstanden, gedrags- of emotionele problemen laten zien.
Een aanpak in groep 3, gericht op zelfregulatievaardigheden bij jonge leerlingen kan helpend zijn voor leerling en leerkracht. Zelfregulatie speelt een belangrijke rol in het leervermogen en in de werkhouding. Door te focussen op zwaktes én sterktes in zelfregulatie komen ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling centraal te staan, in plaats van de problemen zoals geclassificeerd in stoornissen.
In deze workshop nemen we je mee in de wondere wereld van de neuropsychologie en in onze visie op preventie vanuit het versterken van zelfregulatievaardigheden bij jonge kinderen binnen de schoolse setting. Ook ga je actief aan de slag met de door Denkkracht ontwikkelde interventie gericht op de werkhouding en zelfregulatievaardigheden van jonge leerlingen.

Aanmelden of meer informatie? Bekijk de website van Karakter via: https://www.karakter.com/impactvol-werken-aan-preventie-en-mentale-veerkracht

Overige artikelen