Nieuws

Brug tussen zorg en onderwijs: bijeenkomst IB-ers bij Denkkracht!

01 mei 2019
Auteur: denkkracht

Dinsdag 16 april j.l vond bij Denkkracht een nascholingsmiddag met de intern begeleiders van de St. Josephscholen Nijmegen plaats. Een middag vol uitwisseling van kennis en kunde.

Gesproken is over de neuropsychologische invalshoek die Denkkracht hanteert in de diagnostiek en behandeling van kinderen. Deze benadering sluit volgens de IB-ers goed aan bij hun visie op het onderwijs. Wat juist dít kind, met dít cognitieve profiel, op deze school nodig heeft om binnen zijn eigen vermogens goed te kunnen presteren en goed in zijn vel te zitten, is een puzzel. Een puzzel die vraagt om goede afstemming tussen zorg en onderwijs.

Wij zijn blij dat de IB-ers het initiatief hebben genomen om contact op te nemen met Denkkracht en nauwer willen samenwerken opdat ieder kind in het onderwijs de beste versie van zichzelf wordt! De komende periode worden samen plannen gemaakt om de brug tussen Denkkracht en het onderwijs in regio Nijmegen te verstevigen.

Overige artikelen

© 2023 | Denkkracht
Centrum voor neuropsychologische expertise 
Sitemap | pdf Privacyverklaring (426 KB) | pdf Privacystatement Sollicitanten (255 KB) | Disclaimer


Denkkracht is een initiatief van Karakter