Nieuws

Bijdrage boek 'Autisme bij kinderen – signalering, diagnostiek en behandeling’

30 augustus 2021
Auteur: denkkracht

Twee weken geleden verscheen het boek ‘Autisme bij kinderen – signalering, diagnostiek en behandeling’. Collega’s Dorith Merkx en Dorine Slaats hebben bijdrage geleverd aan het hoofdstuk ‘Begeleiden in het onderwijs’. Daarnaast heeft Dorine meegeschreven aan het hoofdstuk ‘Van (vroeg)herkenning naar diagnostisch profiel’. Het traject van hulpvraag naar diagnostisch profiel en classificatie als basis voor interventie wordt hierin beschreven. Hierbij worden vaste onderdelen van de diagnostiek toegelicht, evenals de aanvullende onderzoeken zoals intelligentie- en neuropsychologisch onderzoek en gezins- en schoolonderzoek. Het doel is om samen met kind en gezin te komen tot een brede diagnostische beschrijving van het kind. De diagnostische beschrijving vormt de basis voor een bij het kind en zijn omgeving passend interventieplan.

Kinderen met autisme hebben vaak ondersteuning nodig op school. De behoefte daaraan verschilt en heeft enerzijds te maken met kenmerken van het kind en anderzijds met de mate waarin een ondersteunende omgeving aanwezig is. Een voorwaarde voor passend onderwijs aan deze leerlingen is dat het autisme wordt herkend en dat er maatwerk wordt geboden in een educatief partnerschap met ouders. Aanpassingen die een schoolomgeving veiliger en duidelijker maken, zijn vaak eenvoudig te realiseren en hebben een positieve werking op het didactisch leren, het sociale gedrag en het welzijn van het kind. Als gedrag complex is of de ondersteuningsbehoefte te groot, kan gespecialiseerd onderwijs aangevraagd worden. Daarbij kan behandeling en ondersteuning van gespecialiseerde expertisecentra helpend zijn. Ze bespreken aspecten die belangrijk zijn voor het functioneren van het kind met autisme op school en mogelijkheden voor ondersteuning.

550x781

Overige artikelen

© 2023 | Denkkracht
Centrum voor neuropsychologische expertise 
Sitemap | pdf Privacyverklaring (426 KB) | pdf Privacystatement Sollicitanten (255 KB) | Disclaimer


Denkkracht is een initiatief van Karakter