Skip to main content
Nieuws

Alle hens aan dek!

29 september 2020
Auteur: denkkracht

Het COVID-19 virus zelf is mild voor kinderen, maar de strijd ertegen raakt ze hard. Kinder- en jeugdartsen maakte een analyse van onderzoeksresultaten naar de impact van de pandemie voor kinderen. De maatregelen tegen de eerste golf hadden grote gevolgen voor het welzijn en de gezondheid van kinderen, concluderen ze, op fysiek, cognitief, emotioneel en sociaal vlak.

 

Er zijn ook positieve geluiden. Zo tonen kinderen ook hun veerkracht, vaart een aantal kinderen wel bij thuisonderwijs en was een deel blij tijdens de lockdown hun ouders vaker te zien. Maar helaas overheerst een negatief beeld. Kijkend naar cognitieve ontwikkelingsaspecten dan blijkt dat door het sluiten van de scholen leerachterstanden zijn ontstaan, met name op de gebieden van taal, rekenen en lezen. Uit een peiling blijkt dat het niveau van 60% van de leerlingen gelijk is gebleven, bij 18% is er een kleine achterstand en 13% is er juist op vooruit gegaan. Leerachterstanden zijn daarnaast afhankelijk van een aantal factoren zoals, materiele beschikbaarheid, begeleiding en digitale mogelijkheden van scholen en de mogelijkheid van ouders om thuis les te geven. Bovendien konden kinderen buiten beeld raken, wat onveiligheid en/of leer- en ontwikkelings-achterstanden heeft opgeleverd en vergroot. De pandemie en de gevolgen daarvan raken kinderen in kwetsbare omstandigheden of met een beperking of aandoening harder dan andere kinderen, concluderen ze in de analyse.

Het is evident dat er sprake is van collateral damage op zowel lichamelijk, cognitief en emotioneel vlak. Een deel hiervan zou bij een tweede golf kunnen worden voorkomen als we daar op acteren; bedenken wat we kunnen doen om onnodige schade bij kinderen te voorkomen, pleitbezorer te zijn voor de belangen van kinderen en de kwetsbare kinderen in beeld te hebben, zodat met specifiek beleid ernstige achterstand of schade bij hen kan worden voorkomen. ‘Het is alle hens aan dek voor een open toekomst voor ieder kind,’ aldus de artsen.

Voor opinieartikel zie:  https://www.dvk-opinie.nl/opinie/oproep-kinder-en-jeugdartsen-alle-hens-aan-dek/

Zie bijlage voor analyse Dokters voor Kinderen 

Overige artikelen