Nieuws

Denkkracht breidt haar dienstverlening in Gelderland uit

14 oktober 2021

Denkkracht opent per 8 november aanstaande een nieuwe locatie op Business Center Delta te Arnhem. Reden om deze stap te nemen is om de dienstverlening in en rond de jeugdzorgregio Centraal Gelderland te verbeteren. Met deze nieuwe locatie zijn wij beter bereikbaar voor kinderen en hun ouders.

Op dit moment wordt er door verschillende aannemers hard gewerkt om deze locatie aan te passen aan de behoefte en wensen van patienten, ouders en natuurlijk de medewerkers van Denkkracht. Er ontstaat een prachtige locatie die met haar uitstraling passend is voor ons expertisecentrum.

Vanaf 8 november zijn er dus twee Denkkracht- locaties: Onze huidige locatie aan de Reinier Postlaan 12 in Nijmegen én locatie Arnhem aan de Delta 1A. Op beide locaties zal onze neuropsychologische expertise op het gebied van diagnostiek, advies, training en behandeling beschikbaar zijn. Meer informatie over Denkkracht is op onze website www.denkkracht.com te vinden.

Voor vragen over onze locaties en onze dienstverlening kunt u contact opnemen via:

e-mail:              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

telefoon:          024-351 2221

Knipsel2

Bijdrage boek 'Autisme bij kinderen – signalering, diagnostiek en behandeling’

30 augustus 2021

Twee weken geleden verscheen het boek ‘Autisme bij kinderen – signalering, diagnostiek en behandeling’. Collega’s Dorith Merkx en Dorine Slaats hebben bijdrage geleverd aan het hoofdstuk ‘Begeleiden in het onderwijs’. Daarnaast heeft Dorine meegeschreven aan het hoofdstuk ‘Van (vroeg)herkenning naar diagnostisch profiel’. Het traject van hulpvraag naar diagnostisch profiel en classificatie als basis voor interventie wordt hierin beschreven. Hierbij worden vaste onderdelen van de diagnostiek toegelicht, evenals de aanvullende onderzoeken zoals intelligentie- en neuropsychologisch onderzoek en gezins- en schoolonderzoek. Het doel is om samen met kind en gezin te komen tot een brede diagnostische beschrijving van het kind. De diagnostische beschrijving vormt de basis voor een bij het kind en zijn omgeving passend interventieplan.

Kinderen met autisme hebben vaak ondersteuning nodig op school. De behoefte daaraan verschilt en heeft enerzijds te maken met kenmerken van het kind en anderzijds met de mate waarin een ondersteunende omgeving aanwezig is. Een voorwaarde voor passend onderwijs aan deze leerlingen is dat het autisme wordt herkend en dat er maatwerk wordt geboden in een educatief partnerschap met ouders. Aanpassingen die een schoolomgeving veiliger en duidelijker maken, zijn vaak eenvoudig te realiseren en hebben een positieve werking op het didactisch leren, het sociale gedrag en het welzijn van het kind. Als gedrag complex is of de ondersteuningsbehoefte te groot, kan gespecialiseerd onderwijs aangevraagd worden. Daarbij kan behandeling en ondersteuning van gespecialiseerde expertisecentra helpend zijn. Ze bespreken aspecten die belangrijk zijn voor het functioneren van het kind met autisme op school en mogelijkheden voor ondersteuning.

550x781

Publicatie handboek Kinderrevalidatie

14 juni 2021

Onlangs verscheen de herziene versie van het handboek Kinderrevalidatie. Collega dr. Anja Vinck heeft bijdrage geleverd aan de revisie van het hoofdstuk ‘Spina bifida’. Het boek Kinderrevalidatie beschrijft het complexe werkveld van de kinderrevalidatie, waarin men zich ten doel stelt om het functioneren van kinderen en jongeren met beperkingen in mobiliteit en andere domeinen als gevolg van ziekte of aandoening te optimaliseren.

kinderrevalidatie

 

 

Neuropsychologische diagnostiek doet meer recht aan een kind dan een DSM-classificatie

31 mei 2021

Claudia König (klinisch psycholoog en neuropsycholoog) en Hanna Swaab (hoogleraar Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen) stellen dat neuropsychologische diagnostiek verklarend kan zijn en meer zicht geeft op de aard van een ontwikkelingsstoornis dan een DSM-classificatie. 

"Met neuropsychologisch onderzoek breng je de neurocognitieve vaardigheden van een kind in kaart. Denk aan vaardigheden als geheugen, taal, emotie, sociale cognitie en executieve vaardigheden. Op deze manier krijg je een goed beeld van de goed en zwak ontwikkelde vaardigheden van een kind.” Dit is erg relevant voor het afstemmen van verdere begeleiding en behandeling! 

Link naar het artikel: https://pao.nl/artikelen/neuropsychologische-diagnostiek-doet-meer-recht-aan-een-kind-dan-een-dsm-classificatie/

 

 

 

 

Effect van corona op jeugd, gezin en jeugdveld NJi

12 mei 2021

Het Nederlands Jeugdinstituut voerde een overzichtsstudie uit naar 130 Nederlandse wetenschappelijke studies, peilingen, enquêtes en analyses naar de invloed van corona op kinderen en jongeren. Dit om antwoord te geven op de veelgestelde vraag: hoe gaat het nu met de jeugd? Ondanks negatieve gevolgen op de korte termijn kijkt het merendeel van de jeugd positief naar de toekomst. Kinderen, jongeren en jongvolwassenen beseffen dat het om een tijdelijke situatie gaat, blijkt uit het onderzoek.

Het NJi bevestigt in zijn overzichtsstudie 'Effect van corona op jeugd, gezin en jeugdveld' de negatieve gevolgen van de coronapandemie voor het fysieke en mentale welzijn van de jeugd. Tegelijkertijd is nog onduidelijk wat de consequenties zijn op de langere termijn.

Voor publicatie zie: https://www.nji.nl/nl/Kennis/Publicaties/NJi-Publicaties/Effect-van-corona-op-jeugd,-gezin-en-jeugdveld

 

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften bouwen meer vriendschappen op in reguliere scholen

05 mei 2021

Voorgaande studies suggereerden dat leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften (SEN) op reguliere scholen minder interacties zouden hebben en minder populair zouden zijn dan leeftijdsgenoten zonder extra ondersteuningsbehoeften. Echter toont nieuw onderzoek, waarin het perspectief van de leerling centraal staat, aan dat de sociale inclusie als sterker wordt ervaren door SEN-leerlingen op reguliere scholen dan SEN-leerlingen op speciale scholen.

Mensen zijn ingewikkeld

25 januari 2021

Artikel in Trouw over het boek "Mensen zijn ingewikkeld" van Floortje Scheepers, hoogleraar Innovatie in de GGZ aan UMC Utrecht.

https://www.trouw.nl/wetenschap/mensen-zijn-ingewikkeld-dus-stap-af-van-de-labels-in-de-ggz~b22f963a/

Online congres: Kinderen met bijzondere breinen

16 november 2020

Elk kind is anders. En ook elk kinderbrein is anders. Sommige breinen zijn wat sneller, andere wat langzamer. Sommige kinderen raken snel overprikkeld, anderen hebben juist veel prikkels nodig.

Hersenletsel bij kinderen

10 november 2020

Artikel in de volkskrant over hoe hersenletsel bij kinderen na een val of ongeluk vaak onopgemerkt- en onbehandeld blijft.

https://www.volkskrant.nl/es-bf74ea22

Coronatijd afstand houden

Denkkracht in Corona-tijd

10 november 2020

Ook nu, in deze Corona-tijd, houden wij onze kennis op peil met intervisie. Deels live op 1.5 m afstand en deels via Teams.

Onze zorg blijft onverminderd doorgaan!

Congres Psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren

09 oktober 2020

Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van psychodiagnostiek. Tijdens het online-congres ‘Psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren’ wordt er ingegaan op dynamische, adaptieve, dimensionele en integratieve benaderingen waarmee meer recht gedaan kan worden aan het unieke kind met zijn/haar specifieke capaciteiten. Dr. Dorine Slaats-Willemse, directeur behandelzaken Denkkracht, zal hier als dagvoorzitter spreken.

Alle hens aan dek!

29 september 2020

Het COVID-19 virus zelf is mild voor kinderen, maar de strijd ertegen raakt ze hard. Kinder- en jeugdartsen maakte een analyse van onderzoeksresultaten naar de impact van de pandemie voor kinderen. De maatregelen tegen de eerste golf hadden grote gevolgen voor het welzijn en de gezondheid van kinderen, concluderen ze, op fysiek, cognitief, emotioneel en sociaal vlak.

Cogmed erkend als: effectief volgens eerste aanwijzingen

14 augustus 2020

Denkkracht heeft goede ervaringen met de Cogmed Werkgeheugentraining. Dit is een interventie waarbij door middel van training van het werkgeheugen, de aandacht en concentratie kunnen verbeteren en hyperactiviteit en impulsiviteit kunnen verminderen. Dit blijkt ook uit verscheidene onderzoeken naar de effecten van de training, zie link: ttps://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/Cogmed-RM

Inleiding - congres Kinderen met bijzondere breinen

07 juli 2020

Het zijn bijzondere tijden in de jeugdzorg en het onderwijs, wat gepaard gaat met veel vragen en onzekerheden. Hoe ga je daar als hulpverlener mee om? Wat zijn tips en handigheidjes om in deze tijd goede zorg te kunnen bieden aan kind en ouders? Hoe zit het met de omzetgarantie in de jeugdzorg na 1 juli? Wat heeft passend onderwijs gebracht voor kinderen met complexe leer- en gedragsproblemen?

Geluk onder druk?

24 juni 2020

De laatste jaren zijn er verschillende en sterke signalen dat het mentaal welbevinden van jongeren onder druk zou staan. Onduidelijk beleef echter hoe groot het probleem is en wat het probleem dan precies is. Het Trimbos Instituut, Stichting Alexander en de Universiteit van Utrecht hebben in samenwerking met UNICEF Nederland onderzoek verricht naar het mentale welzijn van jongeren in Nederland: 'Geluk onder druk?'

Voorkant bijzondere breinen

Kinderen met bijzondere breinen

04 juni 2020

Elk kind is anders. En ook elk kinderbrein is anders. Sommige breinen zijn wat sneller, andere wat langzamer. Sommige kinderen raken snel overprikkeld, anderen hebben juist veel prikkels nodig.

Interessant leesvoer

13 februari 2020

Studie naar ADHD gerelateerde cognitieve tekorten bij begaafde kinderen: Deze kinderen hebben dezelfde cognitieve tekorten als kinderen met een gemiddelde intelligentie, maar de tekorten worden vaker over het hoofd gezien.

Link naar artikel: https://jneurodevdisorders.biomedcentral.com/articles/10.1186/s11689-020-9307-8

 

Muziek als intensieve work-out voor het brein!

04 februari 2020

Met het collegeconcert “Music Meets Art & Science” van het Open Fanfare Orkest onder leiding van Willem van Zee werd de verbinding gelegd tussen muziek, kunst en neuropsychologie. 

8 oktober 2019 Inspiratielezing hersenontwikkeling

01 oktober 2019

8 oktober 2019 Inspiratielezing hersenontwikkeling small

Dyslexie is een verontrustend verdienmodel geworden

01 juli 2019

Brug tussen zorg en onderwijs: bijeenkomst IB-ers bij Denkkracht!

01 mei 2019

Dinsdag 16 april j.l vond bij Denkkracht een nascholingsmiddag met de intern begeleiders van de St. Josephscholen Nijmegen plaats. Een middag vol uitwisseling van kennis en kunde.

Brein in de groei

29 maart 2019

Lees het interview met Dorine Slaats, klinisch neuropsycholoog en directeur behandelzaken van Denkkracht in ‘Brein in de groei: over ontwikkeling van het adolescente brein en gedrag’.

Publicatie uit promotieonderzoek Marleen van Tetering: "Meisjes leren sneller nieuwe dingen dan jongens"

21 augustus 2018

Afgelopen Augustus 2018 is in een aantal (dag)bladen artikelen verschenen over het promotieonderzoek van één van de medewerkers van Denkkracht, Marleen van Tetering. 

Denkkracht in bijlage van de Volkskrant

19 december 2017

Maandag 18 december is in de bijlage ‘Het Brein’ bij de Volkskrant een artikel verschenen waarin o.a. Dorine Slaats en Jan Buitelaar aan het woord komen. ‘Het Brein’ is een onafhankelijke bijlage van Pulse Media Group waarin verschillende specialisten en zorginstellingen publiceren.

© 2021 | Denkkracht
Centrum voor neuropsychologische expertise 
Sitemap pdf Privacyverklaring (417 KB) | Disclaimer


Denkkracht is een initiatief van Karakter