Het Denkkracht team

De kracht
Denkkracht kijkt naar de mogelijkheden van elk kind. Van intake tot behandeling geeft 1 team van professionals u binnen 4 weken inzicht in de problemen van uw kind. Maak kennis met het Denkkracht team:

Dorine Slaats

Dorine Slaats

directeur behandelzaken
Bij elk kind vind ik het opnieuw ontzettend boeiend om de puzzel op te lossen: ‘Hoe komt het dat het op school niet zo lekker loopt? ‘Hoe kunnen we hem/haar helpen zodat hij weer goed in zijn vel komt?’ Het geeft voldoening om op onderzoek uit te gaan zodat ook het laatste stukje van de puzzel gevonden wordt.
Dorith Merkx

Dorith Merkx

toegepast psycholoog
Met veel plezier werk ik samen met het kind aan de tests en probeer daarmee nog beter te begrijpen op welke manier hij of zij denkt. Na de tests geef ik uitleg aan het kind, de ouders en eventueel de docent.
Inge Beglinger

Inge Beglinger

secretaresse
Ik zorg er elke dag opnieuw voor dat elke aanmelding op rolletjes loopt. Wij zorgen er zoveel mogelijk voor dat alle afspraken binnen een periode van 4 weken gepland zijn. Want wij willen dat elk kind snel geholpen wordt.
Janneke Ellenbroek

Janneke Ellenbroek

psychodiagnostisch medewerker
Als psychodiagnostisch medewerkster doe ik allerlei verschillende opdrachten met het kind, uiteenlopend van puzzels tot vragenlijsten. Op die manier wordt duidelijk wat de kwaliteiten van een kind zijn en waar hij extra ondersteuning kan gebruiken.
Jill Enthoven

Jill Enthoven

psychodiagnostisch medewerker
Ik ga, op een ontspannen manier, samen met het kind op zoek naar wat hij goed kan en waar knelpunten zitten. Dan weten we waar het kind extra begeleiding of ondersteuning bij kan gebruiken.
Kina Potze

Kina Potze

psychodiagnostisch medewerker

Ik vind het leuk om aan de hand van psychologisch onderzoek samen met een jongere aan de slag te gaan. Iedere keer weer merk ik hoe waardevol het onderzoek is en hoeveel informatie het oplevert. Het helpt ouders en leerkrachten beter te begrijpen waarom een kind bepaald gedrag laat zien.

Marcel Schoot

Marcel Schoot

directeur bedrijfsvoering
Kinderen, jongeren en ouders moeten bij Denkkracht ervaren dat je serieus genomen wordt én snel geholpen door deskundige en enthousiaste professionals. Ik doe er alles aan dit mogelijk te maken en te houden.
Natalie Kock

Natalie Kock

secretaresse
Elke dag organiseer ik vol enthousiasme een zo optimaal mogelijke samenwerking met het kind, de ouder en mijn collega’s. Ik luister naar de behoeftes en wensen en zorg ervoor dat we daar zo goed mogelijk aan kunnen voldoen.
Renée Welling

Renée Welling

psychologisch medewerker
Door verschillende testen af te nemen achterhaal ik waar klachten vandaan komen of waardoor ze blijven bestaan en kan zo gericht advies te geven. Ik leer en ontdek elke dag meer over hoe een kind functioneert, vastloopt of juist manieren vindt om zich te redden met zijn vermogen.
Sammy Roording

Sammy Roording

klinisch neuropsycholoog
De werking van hersenen en de gevolgen hiervan op het gedrag van elk kind boeit mij. De kunst is om een praktische, begrijpelijke vertaalslag te maken van een ingewikkeld neuropsychologisch analyse naar de dagelijkse praktijk thuis of op school. Wanneer dat lukt is het kind echt geholpen.
Cindy

Cindy

Els

Els

GZ-psycholoog

Ik ben erop gericht om de uitkomsten van het neuropsychologisch onderzoek in verband te brengen met het verhaal van kind en ouders.

Op die manier kunnen we gedrag beter begrijpen en kinderen op weg helpen om op hun eigen manier te leren en zich te ontwikkelen.