• Heeft uw kind problemen met leren, concentreren, plannen of met de informatieverwerking?

  Heeft uw kind problemen met leren, concentreren, plannen of met de informatieverwerking?

Maakt u zich zorgen over de schoolresultaten van uw kind?

Maakt u zich zorgen over de schoolresultaten van uw kind?

Heeft u het gevoel dat uw kind blokkeert? Zich niet goed kan concentreren, het werk niet kan organiseren of plannen? Of loopt de docent vast in de begeleiding van uw kind?

Dan kan het zijn dat uw kind een neuropsychologisch probleem heeft. Dit zou het (leer)probleem kunnen verklaren. Resultaten die niet overeenkomen met de mogelijkheden van het kind is vervelend, maar de negatieve gevolgen voor het zelfvertrouwen en de motivatie door de leerproblemen is nog veel erger!

Wat kunt u herkennen? Problemen met:

 • Concentreren
 • Het verdelen van de aandacht
 • Het onthouden van leerstof en instructies
 • Het tempo en de volgorde van denken en doen
 • Het bedenken van strategieën
 • Het plannen van huiswerk
 • Het maken van werkstukken
 • Ruimtelijke oriëntatie
 • Het krijgen van overzicht over grote taken
 • Het krijgen van inzicht in situaties

 • Het ontstaan van leerproblemen kan vanuit verschillende situaties voorkomen. De problemen kunnen ontstaan bij kinderen met:

  • een lager dan gemiddeld intelligentieniveau
  • een gemiddeld of zelf bovengemiddeld tot zeer begaafd IQ
  • een ongelijk verdeelde intelligentie; het kind snapt bijvoorbeeld een instructie goed, maar kan deze niet goed en snel genoeg uitvoeren
  • ADHD, autisme of andere psychiatrische stoornis

  Vermoedt u leerproblemen of heeft u het gevoel dat er iets is met uw kind? Dan is het belangrijk de problemen zo snel mogelijk vast te stellen en waar mogelijk bij te sturen.

  Denkkracht is er voor jullie en helpt u graag verder! U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen

 • Onze kracht

  Misschien bent u al best lang opzoek naar de passende plek voor de hulpvraag van uw kind.

  Denkkracht helpt u de (leer)problemen snel inzichtelijk te maken en geven passend advies en eventueel gevolgd door kortdurende behandeling. Hierdoor wordt het kind beter begrepen.

  Wat kunt u van Denkkracht verwachten? Het traject binnen Denkkracht ziet er als volgt uit:

  • Aanmelding via huisarts of specialist
  • Intakegesprek met ouder(s) en kind
  • Neuropsychologisch onderzoek (met of zonder IQ test)
  • Adviesgesprek met ouder(s) en kind
  • Kortdurende behandeling
  Hoe Denkkracht helpt
 • Hoe helpt Denkkracht uw kind?

  Wat doet Denkkracht precies?

  In een kortlopend traject onderzoeken we de mogelijkheden van uw kind. We testen de informatieverwerking, de intelligentie, aandacht, geheugen, inzicht en planningsvaardigheden. De onderzoeken worden uitgevoerd met pen en papier, mondeling en/of op de computer.

  Na het onderzoek krijgt u een rapport met de resultaten, conclusie’s en het advies. Het advies wordt samen doorgenomen. Daaruit volgt een eventuele vervolgtraject. Het advies wordt bij voorkeur ook met de school gedeeld. Want de beste resultaten worden behaald als er een goede samenwerking is met de school. Daarvoor moet u ons uiteraard toestemming geven. Denkkracht zorgt er samen met u -en de docent- voor dat uw kind weer verder kan.

 • Het aanmelden van een kind kan alleen door de ouders gedaan worden. Hiervoor is een verwijzing van een huisarts of specialist nodig.

  Daarnaast ontvangen wij ook graag recente informatie over de resultaten van de school:

  • Uitslagen van de CITO- toets, informatie uit het LeerlingVolgSysteem, rapporten, etc.
  • Aanvullende informatie van de leerkracht, huiswerkbegeleiding of remedial teacher.
  • Nadat de informatie ontvangen is, sturen wij u het inschrijfformulier, vragenlijst en aanvullende informatie toe.