Skip to main content

'Mijn kind zit niet lekker in zijn vel en het gaat niet goed op school'

Ongeveer 1 op de 5 kinderen heeft neurocognitieve problemen. Mild of ernstig(er), geleidelijk door een ziekte of plotseling door een ongeval of ziekte. Het is de kunst om de vinger er achter te krijgen en uw kind weer verder te helpen.

Neurocognitieve problemen kunnen van tijdelijke aard zijn. Ook kunnen ze hardnekkiger zijn en samenhangen met ontwikkelingsproblemen, ADHD, autisme of angst en somberheid. Of met aandoeningen zoals hersentrauma, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), kanker, vroeggeboorte, een spier- of stofwisselingsziekte. 

Denkkracht helpt!

Denkkracht helpt kinderen die vastlopen. Een diagnose is niet leidend bij Denkkracht. Wij helpen kinderen graag in een vroeg stadium, zodat meestal erger voorkomen kan worden.

Wij richten ons op het neurocognitieve profiel in relatie tot de emotionele, sociale en lichamelijke ontwikkeling. Van daaruit kijken wij wat uw kind nodig heeft.

Herkent u uw kind hierin?

Heeft u het gevoel dat uw kind zich niet goed ontwikkelt? Of is er sprake van (rest)verschijnselen van de bovengenoemde aandoeningen? Dan is het belangrijk uw kind te helpen en deze problemen te laten onderzoeken. Denkkracht heeft uitgebreide kennis en kunde op het gebied van de hersenen, het leren en het gedrag. 

Ontwikkelingsstoornissen

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Dit wordt vaak merkbaar als het kind naar school gaat. Het gedrag en de emotionele ontwikkeling kunnen dan bijzonderheden laten zien. Of de concentratie is onvoldoende en de prestaties minder dan verwacht.

Dit komt voor bij stoornissen zoals ADHD, autisme, angst en depressieve beelden. Soms zie je enkele kenmerken van zo'n stoornis en soms het totaalbeeld. Kinderen met ontwikkelingsstoornissen worden meestal door een psycholoog, psychiater, neuroloog of kinderarts gezien. Zij kunnen uw kind verwijzen naar Denkkracht om de neurocognitieve problemen verder te onderzoeken.

Problemen rondom hersenletsel

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) ontstaat na het 1e levensjaar en leidt tot problemen in het dagelijks functioneren. NAH kan het gevolg zijn van een ongeval, maar ook van een infectie, tumor, hersenbloeding, bijna-verdrinking of na een reanimatie. Het concentreren, denken en leren gaan hierdoor moeizamer en het kind reageert  op emotioneel en sociaal vlak anders.

Ook kunnen er problemen ontstaan als er sprake is van langdurige lichamelijke klachten. De klachten kunnen dusdanig ernstig zijn dat ze het functioneren van uw kind belemmeren. Kinderen hebben bijvoorbeeld last van onverklaarbare (hoofd)pijn, vermoeidheid, duizeligheid of moeite met bewegen. Dit noemen we somatoforme stoornissen ofwel SOLK. 

Aangeboren hersenletsel is een verzamelnaam voor allerlei afwijkingen in de hersenen die vóór de geboorte of in het eerste levensjaar ontstaan. De ontwikkeling van het kind kan afwijkend verlopen in vergelijking met anderen. Hierdoor kan een kind moeite hebben met bijvoorbeeld bewegen, praten, denken en leren. Andere verschijnselen zijn trage reactie, vermoeidheid of het niet soepel kunnen bewegen van armen of benen.

Vader met 2 kinderen die een hond uitlaten in de duinen

Specifieke expertise: hoge intelligentie

Denkkracht heeft specifieke expertise op het vlak van hogere intelligentie. Kinderen met een zeer hoog IQ die desondanks vastlopen in het onderwijs, kunnen bij Denkkracht terecht voor deskundig onderzoek en advies. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een ongelijkmatig opgebouwd neurocognitief profiel dat niet in de pas loopt met de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Dyslexie of dyscalculie

Diagnostiek en behandeling van op zichzelfstaande dyslexie en dyscalculie worden niet bij Denkkracht uitgevoerd. Hiervoor kunt u terecht bij gespecialiseerde dyslexie-centra of praktijken voor leerstoornissen. 

 • Hoe helpt Denkkracht?

  In een kortlopend traject onderzoeken we uw kind. We testen onder andere de intelligentie, aandacht, geheugen, inzicht en planningsvaardigheden. 

  Na het onderzoek krijgt u een rapport met de resultaten, conclusie’s en het advies. Het advies nemen we samen door. Daaruit volgt een eventueel vervolgtraject. Het advies wordt het liefst ook met de school gedeeld. Een goede samenwerking bevorderd het resultaat. Daarvoor vragen wij uiteraard eerst uw toestemming. 

 • Onze kracht

  Misschien bent u al lange tijd opzoek naar een passende plek voor de hulpvraag van uw kind.

  Denkkracht maakt de (leer)problemen snel inzichtelijk. Wij geven advies en eventuele behandeling op maat. Zodat uw kind beter begrepen wordt. Het kan leren beter om te gaan met zijn/haar problemen. Ook bekijken we welke aanpassingen het kind nodig heeft in de omgeving (schoolwisseling, aanpassingen in aanpak thuis /school) en hoe de sterke vaardigheden beter te benutten.

  Wat kunt u van Denkkracht verwachten? 

  • Aanmelding via huisarts, specialist of gemeente
  • Intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s) en kind
  • Neuropsychologisch onderzoek (met of zonder IQ test)
  • Adviesgesprek met ouder(s)/verzorger(s) en kind
  • Kortdurende behandeling
 • Uw kind aanmelden

  Het aanmelden van een kind kan alleen door de ouders gedaan worden. Hiervoor is een verwijzing van een huisarts, specialist of de gemeente nodig.

  Daarnaast ontvangen wij voor de screening ook graag de reden voor verwijzing, de hulpvraag (via het aanvraagformulier op deze website), het inschrijfformulier, eerdere verslagen van psychologische- en medische hulpverlening en recente informatie over de resultaten van de school. 

  Direct aanmelden