Skip to main content

Onderzoek

Om het juiste advies te kunnen geven, doen we een uitgebreid onderzoek waarbij de neurocognitieve functies en vaardigheden zoals het concentratievermogen en het geheugen worden onderzocht. Hierbij houden wij rekening met de belastbaarheid van het kind.

Wat wordt er onderzocht?

Een neuropsychologisch onderzoek wordt gebruikt om de werking van de hersenen te onderzoeken. Dit doen we aan de hand van verschillende tests, op de computer en op papier. De hersenen bepalen het denken, doen en leren op school. Speciaal ontwikkelde neuropsychologische tests kunnen de vaardigheden van een kind in kaart brengen. We testen:

  • Geheugen
  • Aandacht (concentratie)
  • Tempo van werken
  • Waarneming
  • Taal en spraak
  • Planning en overzicht
  • Ruimtelijk inzicht
  • Visuomotorische vaardigheden
  • Sociaal inzicht, sociaal-emotionele vaardigheden

Voorafgaand aan het neuropsychologisch onderzoek doen we meestal ook een intelligentie-test om de basisvaardigheden in kaart te brengen. Dit zal vooraf met u besproken worden.

De tests zijn afgestemd op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind en vinden plaats in een rustige ruimte. In deze ruimte staan alleen een tafel en 2 stoelen voor het kind en de onderzoeker. De kamer is rustig en de onderzoeker neemt de tijd om het kind op zijn/haar gemak te stellen. De meeste kinderen ervaren het onderzoek als prettig. Ze vinden het fijn dat er tijd en aandacht is voor hun problemen.

Het onderzoek geeft ons inzicht in de sterktes en zwaktes in de neurocognitief functioneren ofwel hersenfuncties. Deze bepalen grotendeels het gedrag en de leercapaciteiten van een kind. De sterke hersenfuncties worden ingezet om uw kind beter te leren omgaan met de blokkades en zwaktes.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek wordt in blokken van ongeveer 2 uur afgenomen, afhankelijk van de leeftijd van het kind en de inhoud van het onderzoek. Meestal zijn 2 blokken van 2 uur (op verschillende dagen) voldoende voor het IQ- en neuropsychologisch onderzoek. Soms is er een 3e blok nodig voor bijvoorbeeld onderzoek naar sociale vaardigheden of vragenlijstonderzoek met betrekking tot competentie-beleving en zelfreflectie. 

Bij (jonge) kinderen vindt het testonderzoek in de ochtend plaats; bij jongeren bij voorkeur wat later in de ochtend of begin van de middag. Dit heeft te maken met de diversiteit in bio-ritme en dus cognitieve scherpte op verschillende leeftijden.