Skip to main content

Ik doe zo mijn best, maar het lukt gewoon niet. Kan ik daar iets aan veranderen?

Begrijp je best wat er van je verwacht wordt, maar lukt het gewoon niet? Heb je problemen met leren, denken en doen als gevolg van een ziekte of ontwikkelingsstoornis zoals ADHD of autisme of door een hersenaandoening? Hierdoor kun je je zelfvertrouwen en motivatie verliezen. Dat wil je niet. Denkkracht helpt!

Lukt het niet om je huiswerk of studie te organiseren? Of lukt het leren wel, maar het maken van presentaties of samenwerken aan projecten niet? Kun je je aandacht niet bij de les houden? Of begrijp je de instructies wel, maar kan je ze niet uitvoeren? Teveel chaos in je hoofd? Wat je gisteren geleerd hebt, ben je vandaag vergeten? Dan slaat misschien de twijfel toe. Zit ik wel op de goede school? Wat betekent dit voor mijn toekomst? Dit zijn nare gedachten, want je voelt je machteloos. 

Denkkracht helpt

Met behulp van onderzoeken krijgen wij zicht op jouw neurocognitieve vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die je nodig hebt om te leren, te denken en te doen. Testonderzoek geeft inzicht in hoe jouw hersenen informatie verwerken. Samen bespreken we de uitkomsten van het neuropsychologisch onderzoek. 

Wat zijn neurocognitieve vaardigheden?

Dit zijn vaardigheden die je de hele dag gebruikt. Bij het leren of dingen doen, zelfs als je niks doet. Je gebruikt bijvoorbeeld je geheugen altijd. Bij het oplossen van problemen en het leggen van verbanden. Sommige mensen zijn goed in taal, maar hebben een minder goed ruimtelijk inzicht. Anderen kunnen goed feiten onthouden, maar zijn niet goed in het plannen van huiswerk. Mensen verschillen hierin dus enorm.

Een neurocognitief- of leerprobleem kan tijdelijk zijn, als je bijvoorbeeld even niet lekker in je vel zit. Het kan ook een restverschijnsel zijn van hersenletsel zoals een hersenschudding, of samengaan met een vorm van ADHD, autisme of een andere hersenaandoening.

Kun jij wel wat hulp gebruiken?

Herken jij je hierin? Bespreek dit dan met je ouder(s)/verzorger(s). Als er sprake is van neurocognitieve problemen, dan is het belangrijk dat dit op tijd wordt vastgesteld. Zo voorkom je dat het erger wordt.

Vanaf 16 jaar mag je jezelf aanmelden. Of neem contact op met je (huis)arts om je zorgen te bespreken. Zij kunnen je verwijzen naar Denkkracht.

Lachende jongen die huiswerk aan het maken is
 • Hoe helpt Denkkracht jou?

  Het kan zijn dat je al een tijdje aan het zoeken bent wat er aan de hand is. Blijf niet te lang met je zorgen rondlopen.

  Denkkracht kan jou helpen en maakt je neurocognitieve- of leerprobleem inzichtelijk en biedt de juiste handvatten en vervolgstappen.

  Dit doen wij door jouw informatieverwerking, je intelligentie, aandacht, geheugen, inzicht en planningsvaardigheden te onderzoeken. De onderzoeken worden uitgevoerd met pen en papier, mondeling en/of op de computer.

  Na het onderzoek krijgen jullie een rapport met de resultaten, conclusie’s en het advies. Het advies wordt met jullie besproken. Daaruit volgt eventueel een kortdurende behandeling. Het advies wordt het liefst ook met de school gedeeld. Want de beste resultaten worden behaald als er een nauwe samenwerking is met de school. Maar daarvoor moeten jij en je ouders toestemming geven.

  Aanmelden

 • Onze kracht

  Denkkracht is een expertisecentrum op het gebied van de neuropsychologie. Dit betekent dat wij werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten en met zeer ervaren professionals. Zij hebben verstand van allerlei aandoeningen van de hersenen, zoals hersenletsel, epilepsie, spierziektes, maar ook ADHD, autisme en depressie en angst.

  Denkkracht geeft ook onderwijs en scholing aan andere zorginstellingen, en is daarnaast actief in de preventie van problematiek op scholen. Met behulp van neuropsychologische screenings-instrumenten en interventies wordt voorkomen dat beginnende leerproblemen uitgroeien tot ernstige achterstanden in het onderwijs.

 • Aanmelden

  Als je jonger bent dan 16 jaar dan kan je je alleen samen met je ouders aanmelden. Hiervoor is een verwijzing van een huisarts of specialist nodig.

  Daarnaast ontvangen wij ook graag recente informatie over de resultaten van de school:

  • Uitslagen van de schoolresultaten, zoals bijvoorbeeld rapporten, CITO- toets, informatie uit het LeerlingVolgSysteem, etc.
  • Aanvullende informatie van de leerkracht, huiswerkbegeleiding of remedial teacher, etc.

  Nadat de informatie ontvangen is, sturen wij het inschrijfformulier, de vragenlijst en aanvullende informatie toe.