Skip to main content

Intake

Nadat wij de verwijzing en alle informatie van u (en evt school) ontvangen hebben en de aanmelding inhoudelijk beoordeeld is op geschiktheid voor Denkkracht, plannen we een gesprek in met uw kind en u.

Tijdens het intakegesprek bespreken we de zorgen die u en uw kind hebben. We vinden het belangrijk om uw kind goed bij de intake te betrekken zodat hij/zij zich op zijn/haar gemak voelt en kan vertellen waarmee hij/zij geholpen wil worden. Vervolgens nemen we de ontwikkeling en het functioneren op school en thuis met u door, formuleren we de hulpvraag en bespreken we het vervolgtraject.