Stap 1

Intake

Nadat wij alle informatie van u ontvangen hebben, plannen we een intakegesprek met uw kind en de ouders/verzorgers in Nijmegen.

Tijdens het intakegesprek bespreken we de zorgen die u heeft over uw kind. We nemen ook de vragenlijsten door die u vooraf heeft ingevuld, de informatie van school zoals rapporten en de CITO-scores.

Na 15 minuten wordt uw kind opgehaald om even in de wachtruimte plaats te nemen. U ontvangt dan aanvullende informatie over het vervolgtraject. De af te nemen tests worden apart gepland.

U krijgt vervolgens meer uitleg over de inhoud van de tests, de duur en alle aanvullende informatie. En wij beantwoorden graag uw eventuele vragen.

Soms helpt het ons om extra informatie op te vragen bij de leerkracht van uw kind. Mocht dat nodig zijn, dan bespreken we dat eerst met u en vragen uw toestemming hiervoor. Het intakegesprek duurt in totaal 45 minuten.

 

Vorige pagina Hoe Denkkracht helpt