Formulier Schoolinformatie

Geachte leerkracht,
Uw leerling is aangemeld bij Denkkracht voor een onderzoek naar mogelijke leerproblemen. Voor dit onderzoek verzoeken wij u informatie aan te leveren over de volgende onderwerpen:

Bedankt voor uw medewerking. Met vriendelijke groet, Team Denkkracht.

© 2023 | Denkkracht
Centrum voor neuropsychologische expertise 
Sitemap | pdf Privacyverklaring (426 KB) | pdf Privacystatement Sollicitanten (255 KB) | Disclaimer


Denkkracht is een initiatief van Karakter