Skip to main content

Veel gestelde vragen

Hoe wordt de zorg van Denkkracht vergoed?

De zorg van Denkkracht valt tót 18 jaar onder de Jeugdweg. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor regie, uitvoering en financiering van de onder deze wet vallende zorg.

Voor jongeren vanaf 18 jaar verzoeken wij u contact op te nemen met het secretariaat van Denkkracht.

Mijn kind is niet druk, kan het toch AD(H)D hebben?

Ja dat kan. ADHD komt voor in allerlei verschijningsvormen: in lichte tot ernstige mate, met of zonder druk gedrag, met of zonder problemen op sociaal vlak etc. etc. De diagnose ADHD wordt gesteld op basis van het gedrag dat uw kind laat zien op school, thuis en in andere omgevingen (bij vrienden/sport). In het diagnostische proces worden veel factoren meegewogen zoals onder andere de vroegkinderlijke ontwikkeling, het schoolse leren en de gezinsomstandigheden. De diagnose ADHD wordt niet op basis van neuropsychologisch onderzoek gesteld. Dit type onderzoek is echter wel nuttig om eventuele leerproblemen of neurocognitieve sterktes en zwaktes in kaart te brengen bij wat meer ingewikkelde vormen van ADHD of mengbeelden met andere problemen/stoornissen. Wilt u weten of er bij uw kind sprake is van ADHD én staan gedragsproblemen op de voorgrond, dan bent u bij Denkkracht niet aan het juiste adres voor diagnostiek en behandeling. U kunt dan het beste terecht bij een praktijk of instelling voor jeugd-basis GGZ.

Is er sprake van concentratie- en/of leerproblemen en staan gedragsproblemen niet op de voorgrond, dan bent u bij Denkkracht wel bij het juiste adres om de achtergrond van deze neurocognitieve problemen uit te laten zoeken.

Als bij Denkkracht een diagnose wordt gesteld, krijgen we dan automatisch medicatie voorgeschreven?

Het kan zijn dat naar aanleiding van onderzoek bij Denkkracht met u besproken wordt dat het beeld aanleiding geeft tot het stellen van een diagnose. Op basis van de diagnose en het totale beeld wordt met u het best passende behandelaanbod besproken. Onderdeel van dit behandeladvies kan medicatie zijn. De behandelmogelijkheden worden altijd met u afgestemd, u houdt daarbij de regie als ouder zelf in de hand.

Kan ik bij jullie ook medicijnen voorgeschreven krijgen?

Bij Denkkracht kunt u terecht voor diagnostische en behandelvragen op neuropsychologisch gebied. Medicatie voorschrijven kan alleen gedaan worden door een arts (huisarts of medisch specialist); wij bieden deze behandeling niet.

Wat is de actuele wachttijd?

De wachttijd gaat in op het moment dat wij alle gevraagde en benodigde formulieren hebben ontvangen. Klik hier voor de actuele wachttijd bij Denkkracht

Waarom vragen jullie naar een geldig legitimatiebewijs? Mijn kind is jonger dan 14 jaar.

De overheid heeft bepaald dat eenieder die medische zorg nodig heeft, een geldig identiteitsbewijs moet laten zien aan de zorgverlener; deze verplichting geldt voor iedereen. Ook minderjarigen jonger dan 14 jaar. Zonder deze controle kunnen zorgverleners de zorg niet declareren bij verzekeraar of gemeente en kan het zijn dat deze kosten op u verhaald worden.

Als jullie een diagnose stellen, wordt de gemeente dan geïnformeerd hierover?

Denkkracht deelt geen inhoudelijke informatie met de gemeente; we hebben geheimhoudingsplicht en informatie over uw kind wordt opgeslagen in een medisch patiëntendossier. Er wordt informatie gedeeld met de gemeente over niet medische zaken. U moet dan denken aan gegevens over startdatum zorg, einddatum zorg en hoeveel uur er in een bepaalde periode aan zorg verleend is. Dit is nodig om de zorg van Denkkracht vergoed te krijgen.

Krijgt mijn kind wel vrij van school?

In principe geven alle scholen vrij voor het verlenen van noodzakelijk onderzoek in het kader van een zorgvraag.

Kan het onderzoek niet ná schooltijd worden gedaan?

Veel ouders en jongeren vinden het fijn als de schoolgang niet belemmerd wordt door de onderzoeken. Deze kosten immers best wel tijd. We kiezen er bewust voor om dit niet na school te doen. Voor het goed afnemen van onderzoek is het namelijk erg belangrijk dat het kind of de jongere uitgerust en fit is en niet al een dag(deel) school achter de rug heeft. Zo testen we hele jonge kinderen heel vroeg in de ochtend, kinderen tot plm. 12 jaar altijd in de ochtend en wat oudere kinderen aan het eind van de ochtend. Op deze manier voorkomen we dat vermoeidheid invloed heeft op de testresultaten.

Doet Denkkracht onderzoek naar dyslexie-dyscalculie en geven zij een dyslexie-verklaring af?

Helaas kunt u bij Denkkracht niet terecht voor specifiek onderzoek en behandeling van dyslexie en/of dyscalculie. Hiervoor kunt u bij de school of uw gemeente informeren welke gespecialiseerde onderzoeksinstituten bij u in de buurt deze zorg leveren.