Skip to main content

Verschillende vormen van behandeling

Onze behandelingen

Denkkracht biedt diverse behandelingen die gericht zijn op versterking van het neurocognitief functioneren en het aanpassen van eigen gedrag en de omgeving. Zo kun je beter gebruik maken van je sterke kanten en leren omgaan met je zwakke kanten. Dit helpt bij het leren op school en je verdere ontwikkelingsmogelijkheden. De behandelingen zijn doelgericht, bewezen effectief in de praktijk en/of vanuit wetenschappelijk onderzoek. We behandelen vaak kortdurend, zodat uw kind snel weer verder kan. 

 

Ik kan het bijna niet geloven dat ik me na EMDR zo voel. Het lijkt wel toveren!

Emma, 16 jaar

Behandelaanbod

De behandelingen zijn doelgericht, bewezen effectief in de praktijk en/of vanuit wetenschappelijk onderzoek. We behandelen vaak kortdurend, zodat uw kind snel weer verder kan.
1. Zelf leren plannen

De training Zelf Plannen (Kuin, Boyer, & Van der Oord, 2013) is een cognitieve gedragstherapie voor jongeren met ADHD-(kenmerken) en executieve functieproblemen, gericht op het leren plannen en organiseren van school-en huiswerk.

Het is een individuele behandeling die bestaat uit sessies voor de jongere, enkele voor de ouders en een boostersessie. Iedere sessie heeft een vaste opbouw en iedere sessie wordt er een nieuwe strategie geoefend om het huiswerk mee te plannen. Deze strategieën worden als huiswerk meegegeven voor de komende week, zodat de jongere ermee kan oefenen.  Zelf Plannen heeft een basis in de motiverende gespreksvoering om de motivatie voor verandering te verhogen.

De training bestaat uit voorlichting en aanleren van vaardigheden op het gebied van:

 • agendabeheer,
 • maken van een to-do-list,
 • het stellen van prioriteiten,
 • omgaan met concentratie en afleiding,
 • maken van een huiswerkrooster,
 • verdelen van grote en kleine taken.

Tijdens deze training kom ook je meer te weten over de oorzaken van AD(H)D-kenmerken. Samen werken we aan de eigenwaarde en een positief zelfbeeld. Voor ouders zijn er ook 2 sessies waarin zij uitleg krijgen over het programma, de verwachtingen en opvoedingsdoelen.

De jongere dient het werkboek aan te schaffen. Hij/zij werkt hierin vanuit thuis en wordt hierin begeleid door een ervaren ‘Zelf plannen-coach’, eventueel ondersteund met beeldmateriaal vanuit powerpoint.

Zelf plannen wordt op dit moment volledig digitaal aangeboden. Voor deze toepassing is afgestemd met zowel de uitgever LannooCampus als auteur Bianca Boyer.

2. Werkgeheugentraining

De Cogmed werkgeheugentraining (www.cogmed.nl) is een computertraining voor kinderen en jongeren met ADHD, aandachtsproblemen en/of werkgeheugenproblemen (duur: 5 weken).

Werkgeheugenproblemen komen voor bij kinderen en jongeren met leerproblemen of leerstoornissen, ADHD, autismespectrumstoornissen, NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) zoals bij een hersenschudding of na een chemokuur. Training stimuleert het werkgeheugen om de aandacht te verbeteren en hyperactiviteit en impulsiviteit te verminderen.

Denkkracht biedt deze training aan voor kinderen tussen de 7-17 jaar. Voorafgaand aan de training vinden twee startgesprekken plaats. Dan wordt er uitleg gegeven over het neurocognitieve profiel van het kind en over aandacht, werkgeheugen en de invloed hiervan op het dagelijks leven en leren. Zo wordt inzichtelijk waar verandermogelijkheden liggen. Er worden doelen opgesteld die naderhand geëvalueerd worden.

Aandacht voor mindset, taakaanpak en motivatie zijn door Denkkracht toegevoegde elementen, met als doel het geleerde beter te laten beklijven en generaliseren naar het dagelijks (schoolse) leven.

De training wordt thuis gedaan, in aanwezigheid van een trainingshulp (ouder). Wekelijks zal de Cogmed Coach (ervaren coach van Denkkracht), middels beeldbellen, met kind en ouder de voortgang te bespreken. Tijdens deze gesprekken wordt er aandacht besteed aan mindset, taakaanpak en motivatie.

Beoogd resultaat: kinderen en ouders hebben na deze werkgeheugentraining meer inzicht in de werkhouding en taakaanpak. Kinderen laten een beter concentratie zien en hebben meer controle op de impulsiviteit en beweeglijkheid. Kinderen leren met deze training dat je fouten mag maken; door je strategie aan te kunnen passen en doorzettingsvermogen te tonen, kom je verder.

De wetenschappelijke literatuur laat wisselende resultaten zien voor Cogmed. Denkkracht zet deze training in als er sprake is van problemen met het leren-werkgeheugen- aandacht en eventuele ADHD-klachten niet te fors zijn danwel medicamenteus behandeld worden en er ruimte is voor verbetering in het (schoolse) leren en concentreren.

In de praktijk zien wij dat kinderen baat kunnen hebben bij deze training, vanwege verschillende redenen:

 • Ouders en kind werken samen aan een doel

 • Een negatieve spiraal wordt doorbroken

 • Er is positieve aandacht voor hun probleem

 • Kind leert zich op een taak concentreren

 • Een actieve leerhouding wordt gestimuleerd

 • De geheugencapaciteit wordt opgerekt

 • De motivatie, taakaanpak en mindset van kind verandert

3. Omgaan met autisme en taalstoornis

Met deze module leren jongeren tussen 12-17 jaar met autisme én een taalstoornis inzicht te krijgen in zichzelf en de ander. Deze behandelmethode ToM-ToS is gericht op het verbeteren van het bewustzijn met extra aandacht voor de invloed van een taalstoornis.

Met ToM bedoelen we Theory of Mind en gaat over wat jij zelf voelt of denkt en wat een ander voelt of denkt, en vanuit jezelf de ander kunnen begrijpen. TOS is een afkorting voor taalontwikkelingsstoornis. Autisme en taalstoornissen komen vaak samen voor en spelen een belangrijke rol in hoe een kind/jongere leert, denkt en praat.

De behandeling bestaat uit 14 sessies waarin het kind samen met de behandelaar werken aan reflectie op eigen en andermans gedrag. 

Denkkracht biedt deze behandeling in samenwerking met Kentalis en de Radboud universiteit Nijmegen (prof. dr. C. Vissers, klinisch neuropsycholoog).

Werkmodel Sociaal Emotionele Problematiek (SOEP). Innerlijke taal helpt kinderen om zichzelf te reguleren. Het ondersteunt allerlei executieve functies, zoals het maken van planningen en het oplossen van problemen, om impulsieve reacties te controleren en om emoties in goede banen te leiden.

UIT: Isarin, J., Jekeli, I., Hermans, D. & Vissers, C. (2017). Handreiking sociaal-emotionele problematiek bij kinderen en jongeren met TOS. Sint-Michielsgestel: Kentalis (interne publicatie).

4. Wegnemen van blokkades (EMDR)

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een bewezen effectieve behandelmethode voor de verwerking van emotioneel belastende herinneringen aan stressvolle of traumatische ervaringen. Dit soort ervaringen kunnen gevolgen hebben voor de concentratie en dus zorgen voor verminderde schoolprestaties. Ook zijn er kinderen waarbij de schoolsituatie juist stress oplevert, door onzekerheid over hun prestaties of door faalervaringen.
Langdurige en chronische overvraging kan ertoe leiden dat kinderen minder goed in hun vel zitten. Waardoor ze angst, leer- en gedragsproblemen ontwikkelen die weer belemmerend zijn voor hun ontwikkeling.

EMDR kan helpen blokkades te verminderen. In ongeveer 5 sessies wordt gewerkt aan het verminderen van deze blokkades hierdoor kan het kind weer tot leren komen. Deze behandeling wordt uitgevoerd door ervaren EMDR practitioners.

5. Neuro-psycho-educatie en strategietraining

Op basis van de resultaten uit neuropsychologisch testonderzoek wordt in enkele sessies uitleg gegeven over het beeld (psychoeducatie). De nadruk ligt hierin op het neurocognitief sterkte-zwakteprofiel; wat gaat goed en waarbij kan hij/zij hulp gebruiken op school of extern.

Deze neuro-psychoeducatie kan aangevuld worden met een training die gericht is op het aanleren van strategieen in het leren. Bijvoorbeeld strategieen die helpen om je beter te kunnen concentreren, om overzicht te krijgen over de lesstof en om deze beter te kunnen onthouden. Een ervaren psycholoog kijkt samen met het kind/ de jongere welke strategie ingezet kan worden, of deze bij hem/haar past, hoe hij/zij deze kan inzetten en of deze aanpak effectief is.