Aanmelding

Wilt u uw kind aanmelden bij Denkkracht dan heeft u een verwijsbrief van uw huisarts, behandelende GGZ-instelling of specialist nodig.

Met onderstaande knop vult u een aanmeldformulier in. Het is daarbij fijn als u zoveel mogelijk informatie geeft. Nadat u dit formulier hebt ingevuld en verzonden krijgt u een e-mail met een bevestiging. In deze mail zit een link waarmee u de benodigde aanmeldformulieren kunt downloaden. Wilt u liever eerst overleggen over wat er nodig is om aan te melden bij Denkkracht? U kunt dan contact opnemen met ons secretariaat. Zij leggen u uit welke informatie nodig is en overleggen op welke manier u deze informatie aan ons kunt sturen.

Uw kind direct aanmelden

Denkkracht stuurt u de vragenlijsten om goed inzicht te krijgen in de klachten/problemen van uw kind. Ook gebruiken we deze vragenlijsten om effecten van de behandeling te meten. Dit wordt ook wel ROM (Routine Outcome Monitoring) genoemd.

De informatie die we van u vragen helpt ons bij het beoordelen of uw vraag passend is bij de expertise van Denkkracht. Ook helpt het ons met bepalen welke onderzoeken er nodig zijn om uw hulpvraag zo goed mogelijk te kunnen beoordelen. Onze aanmeldcoördinator bekijkt de gegevens en beslist aan de hand hiervan of uw vraag door Denkkracht beantwoord kan worden.

Aan het begin en aan het einde van een behandeling wordt aan u en eventueel uw kind gevraagd hiervoor vragenlijsten in te vullen. Jongeren vanaf 12 jaar wordt gevraagd de vragenlijsten zelf in te vullen. Jongeren tot 16 jaar ontvangen de vragenlijsten op het e-mailadres van hun ouders.

Wilt u naar het 1e gesprek een legitimatiebewijs van uw kind meenemen?

© 2022 | Denkkracht
Centrum voor neuropsychologische expertise 
Sitemap |   pdf Privacyverklaring (422 KB)   |  pdf Privacystatement Sollicitanten (255 KB) |Disclaimer


Denkkracht is een initiatief van Karakter