Skip to main content

Hoe ziet onze hulp eruit?

Wij helpen kinderen, jongeren, ouders en docenten om de problemen te begrijpen en te verhelpen. Met behulp van testonderzoek maken wij de oorzaken inzichtelijk door een neurocognitief sterkte-zwakteprofiel te maken. De uitkomsten leggen wij uit aan ouders en kind/jongeren. Wij geven advies, begeleiding, cognitieve training en behandeling op maat.

Onze hulp in 4 stappen

stap 1

Intake
Meisje in gesprek met een vrouw

Tijdens het intakegesprek bespreken we de zorgen en hulpvragen van u en uw kind

stap 2

Onderzoek
Jongen met vergrootglas

In het testonderzoek onderzoeken we neuro-cognitieve sterktes en zwaktes.

stap 3

Uitslag
Meisje met notitieblokken

Aan de hand van alle (test)-gegevens geven wij inzicht in de problematiek en krijgt u advies.

stap 4

Behandeling
Jongen met een groene jas aan

Denkkracht biedt verschillende vormen van behandeling en begeleiding.

Wanneer kan Denkkracht helpen?

Denkkracht helpt kinderen en jongeren van 6 tot 23 jaar die moeite hebben met concentreren, onthouden, leren of plannen & organiseren. Dit zijn de zogenoemde neurocognitieve functies. Vaak zie je deze problemen als eerste in schoolresultaten en werkhouding; de prestaties zijn lager dan verwacht, het kind of de jongere werkt ongeconcentreerd, inefficient en is niet meer gemotiveerd om te leren. Er kan sprake zijn van een lichte achterstand, milde problematiek of ernstige beperkingen in het leren met schooluitval als gevolg.

Dit kan komen door oorzaken zoals: 

Hersenletsel en andere lichamelijke aandoeningen

 • aangeboren-, en niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
 • hersentumoren, kanker met neurocognitieve restverschijnselen
 • metabole ziekten/ stofwisselingsziekten
 • cerebrale parese
 • spierziekten
 • pre- en dismaturiteit (vroeggeboorte)

Ontwikkelingsstoornissen en life-events

 • ADHD, ADD, autisme
 • (non-)verbale leerstoornissen
 • angst en stemmingstoornissen
 • trauma
 • langdurig en persistent school-falen; mismatch met school(systeem)